Een stroom maken op uw telefoon met Microsoft FlowCreate a flow from your phone by using Microsoft Flow

U kunt op uw telefoon een stroom maken door gebruik te maken van een sjabloon. Sjablonen vindt u door te zoeken in een lijst met services, door te bladeren door categorie├źn of door trefwoorden op te geven.Create a flow from your phone by using a template, which you can find by searching through a list of services, browsing categories, or specifying keywords. Volg de stappen in dit onderwerp om een stroom te maken waarmee een pushmelding naar uw telefoon wordt verzonden wanneer u een e-mail van uw manager ontvangt.Follow the steps in this topic to create a flow that sends a push notification to your phone when you get mail from your manager.

Als u niet bekend bent met Microsoft Flow, kunt u hier een overzicht lezen.If you're unfamiliar with Microsoft Flow, get an overview.

VereistenPrerequisites

 • Een account voor Microsoft Flow.An account for Microsoft Flow.

 • De mobiele app voor Microsoft Flow voor Android, iOS of Windows Phone op een ondersteund apparaat.The Microsoft Flow mobile app for Android, iOS, or Windows Phone on a supported device. Op de afbeeldingen in dit artikel is de iPhone-versie van de app te zien, maar de interface op een Android- of Windows Phone-apparaat ziet er vergelijkbaar uit.The graphics in this topic reflect the iPhone version of the app, but the interface on an Android device or Windows Phone is similar.

 • Als u de sjabloon in dit onderwerp wilt gebruiken, hebt u daarnaast het volgende nodig:To use the template demonstrated in this topic, you'll also need:

  • Office 365-referenties.Office 365 credentials.
  • Pushmeldingen moeten zijn ingeschakeld op uw telefoon.Push notifications enabled on your phone.

Een sjabloon zoekenFind a template

 1. Open de mobiele app en tik op Bladeren aan de onderkant van het scherm.Open the mobile app, and then tap Browse at the bottom of the screen.

  Pictogram Bladeren

  Ga op een van de volgende manieren te werk om een sjabloon te zoeken:You can find a template in any of these ways:

  • Geef een trefwoord op in het zoekvak boven in het scherm.Specify a keyword in the search box at the top of the screen.

  • Tik op een optie in de lijst met services.Tap an option in the list of services.

  • Schuif omlaag om de verschillende categorie├źn weer te geven en tik op een sjabloon in een categorie.Scroll down to show a variety of categories, and then tap a template in any category.

   Tabblad Bladeren

   Voor deze zelfstudie opent u de sjabloon waarmee een pushmelding wordt verzonden wanneer u e-mail van uw manager ontvangt.For this tutorial, you'll open the template that sends a push notification when you get mail from your manager.

 2. Tik in de lijst met services op Alles weergeven.In the list of services, tap See all.

  Lijst met services weergeven

 3. Tik op het pictogram voor Pushmelding.Tap the icon for Push notification.

  Pushmeldingen

 4. Typ e-mail in de zoekbalk en tik op de sjabloon om een pushmelding te verzenden wanneer u een e-mail van uw manager ontvangt.In the search bar, type email, and then tap the template to send a push notification when you receive a message from your manager.

  Sjabloon kiezen

 5. Tik in het scherm met details over de sjabloon die u hebt geselecteerd op Deze sjabloon gebruiken.In the screen that gives details about the template that you've selected, tap Use this template.

  Sjabloon bevestigen

De stroom voltooienFinish the flow

 1. Tik op Aanmelden als u hierom wordt gevraagd en geef uw referenties voor Office 365 Outlook, Office 365-gebruikers of beide op.If prompted, tap Sign in, and provide your credentials for Office 365 Outlook, Office 365 Users, or both.

  Aanmelden bij Office 365

  U kunt de dezelfde verbindingen gebruiken wanneer u andere stromen maakt.You can use the same connections when you create other flows.

 2. Tik in de rechterbovenhoek op Volgende.In the upper-right corner, tap Next.

  Op Volgende tikken

  In het volgende scherm worden de triggergebeurtenis en alle resulterende acties weergegeven.The next screen shows the trigger event and all of the resulting actions.

  Triggergebeurtenis en acties

  Voor deze sjabloon wordt de stroom getriggerd door een nieuwe e-mail, waarmee uw gegevens worden opgehaald (waaronder het adres van uw manager) en wordt een pushmelding naar u verzonden wanneer u een e-mail van dat adres ontvangt.For this template, new mail triggers the flow, which retrieves your information (including your manager's address) and sends you a push notification when you get mail from that address. Sommige sjablonen moeten worden aangepast voor een juiste werking, maar deze sjabloon niet.Some templates require some customization to work properly, but this template doesn't.

 3. Typ eventueel een andere naam voor de stroom boven in het scherm.(optional) Near the top of the screen, type a different name for the flow.

  De naam van de stroom wijzigen

 4. Tik in de rechterbovenhoek op Maken.In the upper-right corner, tap Create.

  Stroom maken

  De stroom is gemaakt en met de stroom wordt gecontroleerd op e-mail van uw manager totdat u de stroom onderbreekt of verwijdert.Your flow is created and will check for mail from your manager until you pause or delete the flow.

Volgende stappenNext steps