Windows PowerShell voor Azure Rights Management installeren

Van toepassing op: Azure Information Protection, Office 365

De volgende informatie kan u helpen bij de installatie van de Windows PowerShell-module voor de service Azure Rights Management installeren vanuit Azure Information Protection.

U kunt deze PowerShell-module gebruiken voor het beheer van de service Azure Rights Management vanaf de opdrachtregel. Gebruik daarvoor een computer met een internetverbinding die voldoet aan de vereisten die worden vermeld in het volgende gedeelte. Windows PowerShell voor Azure Rights Management biedt ondersteuning voor het uitvoeren van scripts voor automatisering en is mogelijk vereist in situaties met geavanceerde configuratie. Voor meer informatie over de beheertaken en configuraties waarvoor de module ondersteuning biedt, raadpleegt u Beheer van Azure Rights Management met Windows PowerShell.

Vereisten

Deze tabel bevat de vereisten voor het installeren en gebruiken van Windows PowerShell voor Azure Rights Management.

Vereiste Meer informatie
Een versie van Windows die ondersteuning biedt voor de Rights Management-beheermodule Controleer de lijst met ondersteunde besturingssystemen in de sectie Systeemvereisten van de -downloadpagina voor het beheerprogramma voor Azure Rights Management.
Minimaal vereiste versie van Windows PowerShell: 2.0 Ondersteuning voor de Rights Management-beheermodule wordt geboden vanaf Windows PowerShell 2.0.

Standaard worden de meeste Windows-besturingssystemen geïnstalleerd met ten minste versie 2.0 van Windows PowerShell. Als u Windows PowerShell 2.0 wilt installeren, raadpleegt u Windows PowerShell 2.0 installeren.

Tip: als u wilt controleren welke versie van Windows PowerShell u gebruikt, typt u $PSVersionTable tijdens een PowerShell-sessie.
De minimaal vereiste versie van Microsoft .NET Framework: 4.5

Opmerking: deze versie van Microsoft .NET Framework is inbegrepen bij de nieuwere besturingssystemen. U hoeft deze dus alleen handmatig te installeren als uw clientbesturingssysteem ouder is dan Windows 8.0 of als uw serverbesturingsysteem ouder is dan Windows Server 2012.
Als de minimaal vereiste versie van Microsoft .NET Framework nog niet is geïnstalleerd, kunt u Microsoft .NET Framework 4.5 downloaden.

Deze versie van Microsoft .NET Framework is minimaal vereist voor enkele van de klassen waar de Rights Management-beheermodule gebruik van maakt.
Opmerking

Vanaf versie 2.5.0.0 van de Rights Management-beheermodule is de Microsoft Online Services-aanmeldhulp niet meer vereist.

Als u een eerdere versie van de Rights Management-beheermodule hebt geïnstalleerd, gebruikt u Programma's en onderdelen om Beheer van Microsoft Azure AD Rights Management te verwijderen voordat u de meest recente versie installeert.

De Rights Management-beheermodule installeren

  1. Ga naar het Microsoft Downloadcentrum en download het beheerprogramma voor Azure Rights Management, dat de Azure Rights Management-beheermodule voor Windows PowerShell bevat.

  2. In de lokale map waarnaar u het Rights Management-installatiebestand hebt gedownload, dubbelklikt u op het uitvoerbare bestand dat u voor uw platform hebt gedownload (WindowsAzureADRightsManagementAdministration_x64 of WindowsAzureADRightsManagementAdministration_x86.exe) om de Azure AD Rights Management-installatiewizard te starten.

  3. Voltooi de wizard.

Windows PowerShell voor Azure Rights Management wordt nu geïnstalleerd.

Volgende stappen

Als u wilt bekijken welke cmdlets er beschikbaar zijn, start u Windows PowerShell met de optie Als beheerder uitvoeren en typt u het volgende:

Get-Command -Module aadrm

Gebruik de opdracht the Get-Help <cmdlet_name> om de Help voor een bepaalde cmdlet te bekijken.

Meer informatie:

Voordat u opdrachten kunt uitvoeren voor het configureren van de Azure Rights Management-service, moet u verbinding maken met de service via de cmdlet Connect-AadrmService. Wanneer u klaar bent met het uitvoeren van de gewenste configuratieopdrachten, verbreekt u de verbinding met de service via de cmdlet Disconnect-AadrmService.

Opmerking

Als u de service Azure Rights Management nog niet hebt geactiveerd, kunt u dit doen nadat u verbinding hebt gemaakt met de service via de cmdlet Enable-Aadrm.

Zie ook

Beheer van Azure Rights Management met Windows PowerShell

Opmerkingen

Voordat u opmerking invoert, vragen we u onze regels door te lezen.