Azure Rights Management controleren

Carol Bailey
Medewerkers

Van toepassing op: Azure Rights Management, Office 365

Nadat u Azure Rights Management (Azure RMS) hebt geactiveerd en eventuele aanvullende configuratiestappen hebt uitgevoerd die vereist zijn voor uw organisatie, kunt u controleren of de service werkt zoals verwacht. Hiertoe gebruikt u een gebruikersaccount en vervolgens probeert u de beveiligde inhoud te openen en gebruiken vanaf een ander gebruikersaccount.

U kunt dit testen met u de informatie in Gebruikers helpen bij het beveiligen van bestanden door gebruik te maken van Azure Rights Management.

Als de test mislukt, controleert u de configuratiestappen in het Azure Rights Management-implementatieschema, en gebruikt u de RMS Analyzer tool om potentiƫle problemen te identificeren en op te lossen. U kunt dit hulpprogramma ook periodiek uitvoeren als een algemene statuscontrole.

Tip

Als u meer hulp nodig hebt, raadpleegt u de sectie Ondersteuningsopties en resources van de community in het artikel Informatie en ondersteuning voor Azure Rights Management.

Volgende stappen

U kunt controleren hoe uw organisatie gebruikmaakt van informatiebeveiliging met behulp van logboekregistratie. Zie Logging and analyzing Azure Rights Management usage (Het gebruik van Azure Rights Management registreren in een logboek en analyseren) voor meer informatie.