Wat is de gegevenssynchronisatie School?What is School Data Sync?

U kunt Microsoft School gegevens synchroniseren (SDS) school records importeren uit een bestaande studenten-systeem (SIS)-gegevens met Intune voor onderwijs.You can use Microsoft's School Data Sync (SDS) to import school records from an existing Student Information System (SIS) data with Intune for Education.

SDS Hiermee wordt de informatie uit uw SIS en opgeslagen in Azure Active Directory (AD).SDS duplicates the information from your SIS and stores it in Azure Active Directory (AD). Azure AD is een systeem voor het beheer van Microsoft waarmee u studenten en apparaten organiseren.Azure AD is a Microsoft management system that helps you organize students and devices. U kunt deze gegevens vervolgens gebruiken met Intune voor onderwijs apps implementeren en beheren van instellingen.You can then use this data with Intune for Education to deploy apps and manage settings. Meer informatie over het implementeren van SDS.Learn more about how to deploy SDS.

Bij het importeren van gegevens student van uw SIS in Intune voor onderwijs met gegevenssynchronisatie School, moet u zowel hoogwaardige en diploma jaar als u van plan bent om ervoor te dynamische groepen met deze eigenschappen.When importing student information from your SIS into Intune for Education with School Data Sync, make sure that you include Grade and Graduation Year if you intend to make dynamic groups with those properties. Dit is onder studenten opties > studenten eigenschappen selecteren.This is under Student options > Select student properties. U kunt deze informatie gebruiken om een profiel te maken.You use this information to create a profile.

Meer informatieFind out more