Waar bevinden zich mijn verkregen Microsoft Store voor onderwijs-apps?Where are my acquired Microsoft Store for Education apps?

Tijdens het toewijzingsproces app raadt Intune voor onderwijs populaire educatieve apps uit de Microsoft Store voor onderwijs.During the app assignment process, Intune for Education recommends popular educational apps from the Microsoft Store for Education. Als een van de apps wordt een u besluit om te gebruiken in een school, kunt u de app voor onmiddellijk toegewezen aan groepen in dit scherm aanschaffen.If any of the apps becomes one you decide to use in a school, you can acquire the app for immediate assignment to groups from this screen.

Pagina tijdens het toewijzingsproces populaire apps

Wanneer u een app uit de Microsoft Store voor onderwijs aanschaft, wordt een grote hoeveelheid informatie wordt uitgewisseld tussen Intune voor onderwijs en de Store.When you acquire an app from the Microsoft Store for Education, a lot of information is being communicated between Intune for Education and the Store.

Dit omvat beveiligde informatie zoals uw accountgegevens met services en transactionele gegevens.This includes secure information such as your account information with both services and transactional data.

Dit kan enkele minuten duren, en soms moet u mogelijk de pagina vernieuwen als u een onlangs verkregen populaire apps worden niet ziet.This can take a few minutes, and sometimes, may require you to refresh the page if you aren't seeing any recently acquired popular apps.

Meer informatieFind out more