Naleving op uw Android-apparaat controlerenCheck compliance on your Android device

Als u al een tijd niet bij Intune heeft ingecheckt met uw apparaat, heeft u mogelijk geen toegang tot de bronnen van uw bedrijf of school.If your device hasn't checked in with Intune in a while, you might not be able to access your company or school resources. Probeer het volgende om weer toegang te krijgen:To regain access, try the following:

  1. Open de bedrijfsportal-app voor Android op uw apparaat.Open the Android Company Portal app on your device.

  2. Tik op Naleving controleren.Tap Check Compliance.

Als u uw apparaat niet opnieuw kunt instellen wanneer dit kwijt of gestolen is, vraagt u het ondersteuningsteam van het bedrijf om dit voor u te doen.If you are unable to reset your lost or stolen device, ask your company support to reset it for you. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.