Uw Windows-apparaat beveiligen met versleutelingHow to protect your Windows device using encryption

Wanneer u een apparaat versleutelt, kunt u de daarin opgeslagen informatie opnemen in een laag beschermende code die voorkomt dat onbevoegden toegang tot die informatie kunnen krijgen.When you encrypt a device, you are wrapping the information on it in a layer of protective code that prevents unauthorized people from accessing it. Als eerste stap om uw informatie te beveiligen, vereist uw organisatie dat u uw Windows-apparaat versleutelt om de gegevens van uw bedrijf of school te beveiligen.As a step towards making sure your information is secured, your organization is requiring you to encrypt your Windows device to protect company or school data.

Als u een Windows Phone hebt en deze hebt geregistreerd, wordt het apparaat automatisch versleuteld als versleuteling is vereist.If you have a Windows phone and have enrolled it, your device will be encrypted automatically if encryption is required.

Notitie

Versleuteling wordt niet ondersteund in Windows 10 Home.Encryption is not supported on Windows 10 Home. Meer informatie over het upgraden van Windows 10 Home naar Windows 10 Pro.Learn how to upgrade from Windows 10 Home to Windows 10 Pro.

Als u een desktopapparaat hebt, volgt u de onderstaande instructies om het apparaat te versleutelen.If you have a desktop device, the following instructions describe how to encrypt it.

  1. Zoek en start de app BitLocker beheren.Search for and then start the Manage BitLocker app.

  2. Kies BitLocker inschakelen en volg de weergegeven instructies om al uw schijven te versleutelen.Choose Turn on BitLocker, and then follow the instructions to encrypt each of your drives.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Zie de bedrijfsportalwebsite voor de contactgegevens.For contact information, see the Company Portal website.