Uw Android-apparaat inschrijven voor Telecom Expense ManagementEnroll your Android device in telecom expense management

Mogelijk gebruikt uw organisatie Telecom Expense Management-software om ervoor te zorgen dat de data- en spraakabonnementen op aanvaardbare wijze worden gebruikt.Your organization may be using telecom expense management software to ensure that their data and voice plans are being used within acceptable limits. Wanneer u uw apparaat hebt ingeschreven, wordt u gevraagd om de beste categorie te selecteren voor dat apparaat.Once you have completed enrolling your device, you will then be prompted to select the best category for that device.

Een schermafbeelding van het scherm voor het selecteren van de beste categorie voor een apparaat op een iOS-apparaat.

Selecteer de gewenste optie. U krijgt dan een melding om de app Datalert te installeren via de Google Play Store.Select the appropriate option, and you will receive a notification to install the Datalert app from the Google Play Store. Met de app Datalert kunt u volgen hoeveel data worden verbruikt binnen uw organisatie.The Datalert app is how your organization can measure data usage. Als uw organisatie de registratieoptie voor werk of school heeft geconfigureerd, moet u zich aanmelden met uw werk- of schoolaccount.If your organization has configured the work or school enrollment option, you will be required to log in with your work or school account. Als dit nog niet is ingeschakeld, moet u informatie opgeven, zoals uw telefoonnummer, en moet u uw apparaat verifiëren met een code om het te registreren bij de service Datalert uit de app.If this hasn't been enabled, you will need to provide information such as your phone number and verify your device using a code to enroll into the Datalert service from the app.

Tik op de pijl Volgende in de rechterbovenhoek van het scherm om door te gaan.Tap the next arrow at the top right corner of the screen to proceed. Het ondersteuningsteam van het bedrijf kan u vertellen of u zich moet aanmelden met uw werk- of schoolaccount van Microsoft of met uw telefoonnummer.Your company support should tell you whether you'll sign in with your Microsoft work or school account or to use your phone number.

Een schermafbeelding van het welkomstscherm van de app Datalert, waarin u wordt gevraagd om naar het volgende scherm te gaan. U ontvangt informatie over hoe u met Datalert het meeste uit uw data-abonnement kunt halen.

Registreren bij Datalert met uw werk- of schoolaccount van MicrosoftEnroll into Datalert using your Microsoft work or school account

 1. Selecteer Registreren met Microsoft-account.Select Enroll with Microsoft account.

  Een afbeelding van het instellingenscherm van de app Datalert, waarin in het bovenste gedeelte van het scherm een telefoonnummerveld staat voor het registreren van een apparaat en in het onderste gedeelte de optie Registreren met Microsoft-account, zolang u een Microsoft Office 365-account en een Intune-abonnement hebt.

 2. Kies uw werk- of schoolaccount uit de beschikbare accounts.Choose your work or school account from the available accounts. Als uw account niet wordt vermeld, kunt u zich aanmelden door de knop Account toevoegen te gebruiken.If your account is not listed, you can sign in to it using the Add account button.

  Een schermafbeelding van het scherm Account kiezen, met een voorbeeldaccount en de knop Account toevoegen.

 3. De Datalert-configuratie zal enige tijd actief zijn en wordt daarna voltooid.Datalert setup will work for a few moments, then should complete. Tik op Voltooien wanneer deze is voltooid.Tap Finish when it completes.

Registreren bij Datalert met uw telefoonnummerEnroll into Datalert using your phone number

 1. Geef het telefoonnummer van uw apparaat op.Provide your device's phone number.

  Een schermafbeelding van de app Datalert waarin om een telefoonnummer wordt gevraagd.

 2. U ontvangt dan een verificatiecode via een sms-bericht.You will then receive a verification code through an SMS message. Voer de code in en tik op OK.Provide the code and tap OK.

  Een schermafbeelding van de app Datalert waarin om de sms-verificatiecode wordt gevraagd.

 3. Wanneer u de verificatiecode hebt opgegeven, wordt het instellen van Datalert voltooid.Once you've provided the verification code, Datalert setup will complete. Tik op Voltooien. U kunt dan uw dataverbruik bewaken via de app.Tap Finish and you will be able to monitor your data from the Datalert app.

  Een schermafbeelding van de app Datalert terwijl het dataverbruik van vandaag wordt bewaakt.

Na het inschrijven kunt u uw dataverbruik terugzien in de app Datalert.Once you've enrolled, you will begin to see your data usage in the Datalert app.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.