Uw Windows 10-apparaten inschrijven in IntuneEnroll your Windows 10 devices in Intune

Door uw apparaten in te schrijven bij Microsoft Intune, krijgen uw Windows 10-apparaten toegang tot beveiligde gegevens van uw organisatie, inclusief e-mail, bestanden en andere bronnen.Enrolling your devices into Microsoft Intune allows your Windows 10 devices to get access to your organization’s secure data, including email, files, and other resources. Dit geldt voor zowel Windows 10 Desktop- als Windows 10 Mobile-apparaten.This is true for both Windows 10 desktop and Windows 10 Mobile devices. Door uw apparaten in te schrijven, is deze toegang zowel voor u als voor uw organisatie beveiligd en staan uw werkgegevens los van uw persoonlijke gegevens.Enrolling your devices helps secure this access for both you and your organization, and helps keep your work data separate from your personal data.

Wilt u meer weten?Want to know more? Ontdek wat er gebeurt wanneer u uw apparaat inschrijft in Intune en wat betekent dat voor de informatie op het apparaat.Find out what happens when you enroll your device in Intune and what that means for the information on your device.

Windows 10 Desktop-apparatenWindows 10 Desktop devices

 1. Ga naar Start.Go to Start.

 2. Typ de zin 'over uw pc' in de zoekbalk en selecteer vervolgens Over uw pc.Type the phrase "about your PC" into the search bar, then select About your PC.

  zoekinstellingen voor info over uw pc

 3. In uw Instellingen ziet u een lijst met informatie over de versie van Windows 10 die is geïnstalleerd op uw pc.In your Settings, you will see a list of information about the version of Windows 10 that is installed on your PC. Zoek in deze lijst naar de versie.Within this list, locate the Version.

  Windows 10 Desktop - over uw pc

 4. Als uw versie 1607 of hoger is, gaat u verder met deze stappen.If your version is 1607 or higher, continue with these steps. Als uw versie 1511 of ouder is, gaat u verder met deze stappen.If your version is 1511 or less, continue with these steps.

Windows 10 Mobile-apparatenWindows 10 Mobile devices

 1. Veeg in Start naar de lijst Alle apps en selecteer vervolgens de app Instellingen.On Start, swipe over to the All apps list, then select the Settings app.
 2. Tik op Systeem en vervolgens op Info.Tap on System then About.
 3. Tik onder Apparaatgegevens op Meer info.Under Device information, tap More info. U ziet een lijst met informatie over uw apparaat.You will see a list of information about your device. Zoek in deze lijst naar de versie.Within this list, locate the Version.
 4. Als uw versie 1607 of hoger is, gaat u verder met deze stappen.If your version is 1607 or higher, continue with these steps. Als uw versie 1511 of ouder is, gaat u verder met deze stappen.If your version is 1511 or less, continue with these steps.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of hun contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For their contact information, check the Company Portal website.