Uw Windows Phone 8.1-apparaat registreren bij IntuneEnroll your Windows Phone 8.1 device in Intune

Als uw bedrijf of school gebruikmaakt van Microsoft Intune, kunt u uw apparaten registreren voor toegang tot zakelijke e-mail, bestanden en andere bronnen.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your devices to get access to company email, files, and other resources. Door uw apparaten te registreren, kan uw organisatie bedrijfsgegevens veilig houden.When you enroll your devices, your organization can keep corporate data secure. Zie Wat gebeurt er als u de bedrijfsportal-app installeert en uw apparaat registreert bij Intune? en Wat het ondersteuningsteam van het bedrijf kan zien op het apparaat voor meer informatie over registratie.To learn more about enrollment, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune? and What your company support can and can't see on your device.

Volg de instructies die binnen uw bedrijf of school van toepassing zijn voor het registreren van een Windows Phone 8.1-apparaat bij Intune:To enroll your Phone 8.1 device in Intune, follow the instructions that apply to your company or school:

Als uw bedrijf toestaat dat u de bedrijfsportal gebruikt vanuit Microsoft StoreIf your company lets you use the Company Portal from the Microsoft Store

Installeer de bedrijfsportal-app op uw apparaat:Install the Company Portal app on your device:

 1. Tik op Start > Store.Tap Start > Store.

 2. Tik op Zoeken en typ bedrijfsportal.Tap Search, and then type company portal.

 3. Tik in de lijst met resultaten op Bedrijfsportal.In the list of results, tap Company Portal.

  Zoekresultaten bedrijfsportal

 4. Tik op Bedrijfsportal > Installeren.Tap Company Portal > Install.

  Bedrijfsportal installeren

Uw apparaat inschrijven:Enroll your device:

 1. Open de app Microsoft Intune-bedrijfsportal op het apparaat.On the device, open the Microsoft Intune Company Portal app.

 2. Geef uw referenties op.Provide your credentials. U wordt mogelijk gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden van uw bedrijf, indien van toepassing.You may be asked to accept your company’s Terms and Conditions, if applicable.

 3. Veeg naar Mijn apparaten.Swipe to My Devices.

 4. Tik op Tik om dit apparaat te registreren of te identificeren.Tap Tap to enroll or identify this device.

  Het scherm Tik om dit apparaat te registreren of te identificeren

 5. Tik op Dit apparaat registreren.Tap Enroll this device.

  Het scherm Dit apparaat registreren

 6. Tik op Account toevoegen.Tap Add account.

  Het scherm Werkplekinstellingen

 7. Voer de gevraagde aanvullende gegevens in en tik op Aanmelden om de registratie te voltooien.Enter more information as requested, and then tap sign in to finish the enrollment. Uw werkplekaccount wordt nu weergegeven op de pagina Instellingen > Werkplek.You should now see your workplace account listed on the Settings > Workplace page.

  Het scherm Account toegevoegd

Als u vanaf uw Windows Phone geen toegang hebt tot Microsoft Store of als u geen Microsoft-account hebtIf you are not allowed to access the Microsoft Store from your Windows Phone or if you do not have a Microsoft Account

 1. Tik op Instellingen > Werkplek.Tap Settings > workplace.

 2. Tik op Account toevoegen en meld u aan met uw werkaccount.Tap add account, and then sign in using your work account.

 3. Voer de gevraagde aanvullende gegevens in en tik op Aanmelden om de registratie te voltooien.Enter more information as requested, and then tap sign in to finish the enrollment.

 4. Als u wordt gevraagd de bedrijfsapp of hub te installeren, zorgt u ervoor dat het relevante selectievakje is ingeschakeld en tikt u op Gereed.If prompted to install the company app or Hub, make sure the relevant box is checked, and then tap done.

Als het ondersteuningsteam van het bedrijf de bedrijfsportal zo heeft ingesteld dat deze tijdens de registratie is geïnstalleerd, wordt de bedrijfsportal weergegeven in de lijst met apps.If your company support has set up the Company Portal to be installed during enrollment, you will see the Company Portal appear in your app list.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of hun contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For their contact information, check the Company Portal website.