Er is een bestaand zakelijk e-mailaccount gevondenAn existing company email account was found

U hebt al een e-mailaccount binnen uw organisatie of bedrijf en nu wilt u op uw mobiele apparaat toegang verkrijgen tot dat account.You've already got an email account with your organization or company, and now you want to access that account on your mobile device. Het ondersteuningsteam van het bedrijf heeft uw hulp nodig bij het beveiligen van uw e-mails wanneer ze naar uw apparaat onderweg zijn.Your company support needs your help to keep your email access secure on its journey from the person who sent it to your device. Mogelijk werkt uw huidige e-mailoplossing prima, maar als u de volgende stappen uitvoert, zijn uw gegevens veiliger.Your current email may have worked, but taking these steps will keep your information safer.

  1. Ga naar Instellingen op het apparaat en verwijder de verbinding die u eerder voor uw zakelijke e-mail hebt ingesteld.Find the Settings for your device and remove the connection you previously set up to your company email.

    Tik bijvoorbeeld op een iOS-apparaat op Instellingen > E-mail > Accounts.For example, on an iOS device, tap Settings > Mail > Accounts. Selecteer uw zakelijke e-mailaccount en tik vervolgens op Verwijderen.Select your work email account then tap Delete.

  2. Sluit Instellingen en open de bedrijfsportal-app op uw apparaat. Tik op Naleving controleren.Exit Settings and open the Company Portal app on your device, then tap Check Compliance.

  3. De nieuwe e-mailinstellingen worden automatisch op uw apparaat toegepast. Dit kan enkele ogenblikken duren.Wait a short time for new email settings to be applied to your device automatically.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of hun contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For their contact information, check the Company Portal website.