Uw Windows-apparaat versleutelenHow to encrypt your Windows device

Om de gegevens van uw bedrijf of school te beveiligen, kan het zijn dat het ondersteuningsteam van het bedrijf van u verlangt dat u uw Windows-apparaat versleutelt.To protect your company or school data, your company support might require you to encrypt your Windows device. Als u een Windows Phone hebt en u deze hebt geregistreerd, wordt het apparaat automatisch versleuteld als versleuteling is vereist.If you have a Windows Phone, and you have enrolled it, your device will be encrypted automatically if encryption is required.

Als u een desktopapparaat hebt, volgt u de onderstaande instructies om het apparaat te versleutelen.If you have a desktop device, follow the instructions below to encrypt it.

  1. Zoek de app BitLocker beheren en start deze.Search for, and then start, the Manage BitLocker app.

  2. Klik op BitLocker inschakelen en volg de weergegeven instructies om al uw schijven te versleutelen.Click Turn on BitLocker, and then follow the instructions shown to encrypt each of your drives.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.