Opnieuw verbinding maken met een Android-apparaat waarmee is geknoeidHow to reconnect a compromised Android device

Uw IT-beheerder heeft gedetecteerd dat u gebruikmaakt van een rooted apparaat.Your IT admin detected that you are using a rooted device. 'Geroot' betekent dat het apparaat is gewijzigd voor toegang tot het besturingssysteem. Hierdoor kan het apparaat een beveiligingsrisico en bedreiging voor uw bedrijfsbronnen vormen."Rooted" means that the device has been changed to enable access to the operating system, which can compromise security and might be a threat to your company resources. Als dit gebeurt, heeft het apparaat geen toegang meer tot bedrijfsbronnen.When this happens, your device can no longer access company resources.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder (zie de bedrijfsportalwebsite voor contactgegevens) of stuur een e-mail naar het Microsoft Android-team.Contact your IT admin (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback