Opnieuw verbinding maken met een iOS-apparaat waarmee is geknoeidHow to reconnect a compromised iOS device

Het ondersteuningsteam van het bedrijf heeft vastgesteld dat u een jailbroken apparaat gebruikt.Your company support detected that you are using a jailbroken device. 'Jailbroken' betekent dat het apparaat is gewijzigd om onbeperkte toegang tot bepaalde cruciale bestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan het apparaat een beveiligingsrisico en bedreiging voor uw bedrijfsbronnen vormen."Jailbroken" means that the device has been changed to enable unrestricted access to certain critical files, which can compromise security and might be a threat to your company resources.

Als dit gebeurt, krijgt uw apparaat geen toegang meer tot bedrijfsresources en moet u contact opnemen met het ondersteuningsteam van het bedrijf voor hulp.When this happens, your device can no longer access company resources and you must contact your company support for help. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.