Opnieuw verbinding maken met een iOS-apparaat waarmee is geknoeidHow to reconnect a compromised iOS device

Het ondersteuningsteam van het bedrijf heeft vastgesteld dat u een jailbroken apparaat gebruikt.Your company support detected that you are using a jailbroken device. 'Jailbroken' betekent dat het apparaat is gewijzigd om onbeperkte toegang tot bepaalde cruciale bestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan het apparaat een beveiligingsrisico en bedreiging voor uw bedrijfsbronnen vormen."Jailbroken" means that the device has been changed to enable unrestricted access to certain critical files, which can compromise security and might be a threat to your company resources.

Als dit gebeurt, heeft uw apparaat geen toegang meer tot bedrijfsbronnen en moet u uw apparaat waarschijnlijk terugzetten naar de fabrieksinstellingen.When this happens, your device can no longer access company resources and you likely will need to reset your device to factory settings. Het is raadzaam dat u contact opneemt met het ondersteuningsteam van uw bedrijf voor hulp.We recommend that you contact your company support for help. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.