Opnieuw verbinding maken met een iOS-apparaat waarmee is geknoeidHow to reconnect a compromised iOS device

Uw IT-beheerder heeft vastgesteld dat u een jailbroken apparaat gebruikt.Your IT admin detected that you are using a jailbroken device. 'Jailbroken' betekent dat het apparaat is gewijzigd om onbeperkte toegang tot bepaalde cruciale bestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan het apparaat een beveiligingsrisico en bedreiging voor uw bedrijfsbronnen vormen."Jailbroken" means that the device has been changed to enable unrestricted access to certain critical files, which can compromise security and might be a threat to your company resources.

Als dit gebeurt, krijgt uw apparaat geen toegang meer tot bedrijfsresources en moet u contact opnemen met uw IT-beheerder voor hulp.When this happens, your device can no longer access company resources and you must contact your IT admin for help. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback