Instellen hoe lang het duurt voordat de schermvergrendeling van uw Android-apparaat wordt geactiveerdHow to set the amount of time before your Android device locks its screen

Als u opnieuw verbinding met uw werk wilt maken, moet u de wachtwoordtime-out op uw apparaat instellen door de stappen voor uw apparaattype te volgen.To reconnect to your work, you’ll need to set the password timeout on your device by following the steps for the type of device you have.

Native apparaat (niet-Samsung Knox)Native (non-Samsung Knox) device

  1. Tik in de Instellingen van het apparaat op Beveiliging > Automatisch vergrendelen (dit wordt op sommige apparaten weergegeven als Telefoon vergrendelen na).In Settings on your device, tap Security > Automatically Lock (this appears as Lock phone after on some devices).

    Als Automatisch vergrendelen (op sommige apparaten Telefoon vergrendelen na) niet wordt weergegeven, controleert u of u een geldig wachtwoord hebt ingesteld onder Instellingen > Schermvergrendeling > Wachtwoord.If Automatically Lock (Lock phone after on some devices) is not displayed, ensure that you have set a valid password under Settings > Screen Lock > Password.

  2. Selecteer de waarde voor de wachtwoordtime-out.Select the password timeout value.

Samsung Knox-apparaatSamsung Knox device

  1. Tik in Instellingen op uw apparaat op Scherm vergrendelen en beveiliging > Automatisch vergrendelen.In Settings on your device, tap Lock screen and security > Lock automatically.

    Als Automatisch vergrendelen (op sommige apparaten Telefoon vergrendelen) niet wordt weergegeven, moet u controleren of u een geldig wachtwoord hebt ingesteld onder Instellingen > Schermvergrendeling > Wachtwoord .If Lock automatically Lock (Lock phone after on some devices) is not displayed, ensure that you have set a valid password under Settings > Screen Lock > Password.

  2. Selecteer een waarde voor de wachtwoordtime-out.Select a password timeout value.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.