De bedrijfsportal-app bijwerkenHow to update the Company Portal app

Als uw versie van de bedrijfsportal-app niet langer wordt ondersteund, of als er een nieuwere versie beschikbaar is, moet u de bedrijfsportal-app bijwerken naar een hogere versie.If your version of the Company Portal app is no longer supported, or there is a newer version of the Company Portal app available, you need to update it to a later version. Volg de stappen die gelden voor uw type apparaat.Use the steps that match the type of device you have.

De Intune-bedrijfsportal-app op uw Android-apparaat bijwerkenUpdate the Intune Company Portal app on your Android device

De Play Store geeft een melding wanneer er een nieuwe versie van de bedrijfsportal beschikbaar is.The Play Store alerts you when a new version of the Company Portal is available. Er wordt geen prompt in de bedrijfsportal-app zelf weergegeven.You won't see a prompt in the Company Portal app itself. Volg de instructies in de melding om uw apparaat bij te werken.Follow the directions in the alert to update your device.

De Intune-bedrijfsportal-app op uw iOS-apparaat bijwerkenUpdate the Intune Company Portal app on your iOS device

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is, ziet u de optie voor bijwerken bij de app in de lijst met geïnstalleerde apps.When a new version is available, you see the "update" option when you're looking at the app in your list of installed apps.

De bedrijfsportal-app bijwerken:To update the Company Portal app:

  1. Ga naar de App Store en zoek naar Intune.Open the App Store and search for intune.

  2. Wanneer u de app hebt gevonden, tikt u op de knop Bijwerken rechts naast de naam van de app.When you find the app, tap the Update button to the right of the app name.

De Intune-bedrijfsportal-app op uw Windows-apparaat bijwerkenUpdate the Intune Company Portal app on your Windows device

  1. Navigeer naar Microsoft Store en zoek naar de Intune-bedrijfsportal.Navigate to the Microsoft Store and search for intune company portal.

  2. Volg de installatiestappen.Follow the installation steps.

    Notitie

    Als u geen toegang krijgt tot Microsoft Store, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf.If you are unable to access the Microsoft Store, contact your company support.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.