De bedrijfsportal-app installeren en u hierbij aanmeldenInstall and sign in to the Company Portal app

De bedrijfsportal-app is een app die u op het iOS-apparaat installeert om toegang te krijgen tot de apps, de e-mail en het netwerk van uw bedrijf of school.The Company Portal is an app that you install on your iOS device to give you access to your company or school apps, email, and network. U krijgt pas toegang tot de app nadat u de bedrijfsportal-app hebt geïnstalleerd en vervolgens met de app het apparaat bij Microsoft Intune hebt geregistreerd.Before you get access, you must install the Company Portal app, and then use the app to enroll your device in Microsoft Intune. Zie Wat gebeurt er wanneer ik de bedrijfsportal-app installeer en mijn apparaat registreer bij Intune? voor meer informatie.For more information, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune?.

  1. Ga naar de App Store en zoek naar de Intune-bedrijfsportal.Open the App Store and search for intune company portal.

  2. Download de Intune-bedrijfsportal-app.Download the Intune Company Portal app.

    Schermopname waarin is weergegeven hoe de Intune-bedrijfsportal-app wordt weergegeven in de App Store.

  3. Open de bedrijfsportal-app, voer het e-mailadres en het wachtwoord van uw werk of school in en tik vervolgens op Aanmelden.Open the Company Portal app, enter your work or school email address and password, and then tap Sign in.

    Als u zich voor het eerst aanmeldt bij de bedrijfsportalapp en uw bedrijf of school gebruikmaakt van Intune, wordt u gevraagd om uw apparaat in te schrijven bij Intune.If you are signing into the Company Portal app for the first time, and your company or school is using Intune, you will be prompted to enroll your device in Intune. Volg de stappen in Uw iOS-apparaat inschrijven bij Intune om uw apparaat in te schrijven.To enroll, follow the steps in enroll your iOS device in Intune. U kunt zich ook aanmelden met een ander apparaat.You can also sign in using another device.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.