De bedrijfsportal-app voor Android installerenInstall the Company Portal app for Android

De bedrijfsportal is een app die u toegang geeft tot de apps, de e-mail, het netwerk en de internetverbinding van uw bedrijf of school.The Company Portal is an app that gives you access to your company or school apps, email, and Internet connections. Met deze app kunt u de veiligheid van uw bedrijfsgegevens waarborgen door de beveiliging van uw apparaat te waarborgen, bijvoorbeeld door de bedrijfs-apps up-to-date te houden of door ervoor te zorgen dat een apparaat na een bepaalde tijd automatisch wordt vergrendeld.This app helps you keep both your organization's information safe by keeping your device secure - for example, by keeping company apps up-to-date, or making sure your device locks itself after a certain amount of time. De bedrijfsportal-app kan dit doen door u te helpen met de registratie van uw apparaat bij Microsoft Intune.The Company Portal app is able to do this by helping you to enroll your device in Microsoft Intune.

 1. Tik op Start > Play Store.Tap Home > Play Store.

 2. Typ in het zoekvak de tekst Intune-bedrijfsportal.In the Search box, type intune company portal.

 3. Tik op Intune-bedrijfsportal.Tap Intune Company Portal.

  android-zoeken-bedrijfsportal

 4. Tik op INSTALLEREN.Tap INSTALL.

  android-installeren-bedrijfsportal

 5. Tik op ACCEPTEREN.Tap ACCEPT.

  android-voorwaarden-accepteren-bedrijfsportal

Nadat u de bedrijfsportal-app hebt gedownload, wilt u het apparaat waarschijnlijk registreren in Intune, zodat u volledig toegang tot uw werkgegevens hebt.After you download the Company Portal app, you will likely want to enroll your device in Intune to get full access to your work information. U kunt zich ook aanmelden met een ander apparaat.You can also sign in using another device.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.