Het virtuele particuliere netwerk (VPN) van het bedrijf installerenHow to install your company's Virtual Private Network (VPN)

Als het ondersteuningsteam van het bedrijf een VPN-toepassing heeft geïmplementeerd waarmee u verbinding met de bronnen van uw bedrijf kunt maken, ziet u een melding op uw Android-apparaat die aangeeft dat u een VPN-app op uw apparaat moet installeren.If your company support has configured a VPN application to enable you to connect to your company's resources, you'll see a notification on your Android device indicating that you need to install a VPN app. Volg deze stappen om de VPN-app te installeren:Follow these steps to install the VPN app:

  1. Trek de meldingenlijst omlaag en tik op Tik om deze vereiste app te installeren.Pull down the notification drawer, and tap Tap to install this required app.

  2. Tik in de Play Store op INSTALLEREN en volg de aanwijzingen voor het installeren van de app.In the Play Store, click INSTALL and follow the prompts to install the app.

  3. Tik op VPN-bedrijfsprofiel installeren en volg de aanwijzingen.Tap Install corporate VPN profile and follow the prompts. De installatiestappen mogelijk enigszins verschillen, afhankelijk van welke VPN-provider uw bedrijf gebruikt.The installation steps may be slightly different, depending on which VPN provider your company is using.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.