De wachtwoordcode van uw apparaat opnieuw instellen op de website van de bedrijfsportalHow to reset your device passcode from the Company Portal website

Als u de pincode of het wachtwoord van het apparaat dat u bij Intune hebt geregistreerd, bent vergeten, kunt u de website van de bedrijfsportal gebruiken om de pincode of het wachtwoord opnieuw in te stellen.If you lose your device PIN or password for a device that you have enrolled in Intune, you can use the Company Portal website to reset it. Met de website van de bedrijfsportal kunt u computers en apparaten beheren die u hebt geregistreerd in Intune en waarop u de meeste taken kunt uitvoeren die u ook met uw bedrijfsportal-app kunt uitvoeren.You can use the Company Portal website to manage computers and devices that you have enrolled in Intune and to do most of the same tasks that you can do when you use your Company Portal app.

Notitie

Het is mogelijk dat u de knop Wachtwoordcode opnieuw instellen niet ziet op de website van de bedrijfsportal als u een geregistreerd apparaat gebruikt dat bedrijfseigendom is.It's possible that you won't see the Reset Passcode button on the Company Portal website if you use a corporate enrolled device. In dat geval neemt u contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf om de wachtwoordcode opnieuw in te stellen.If you do not, you need to contact your company support to reset the passcode for you.

Ga als volgt te werk om uw wachtwoordcode opnieuw in te stellen:To reset your passcode:

 1. Op de Bedrijfsportal-website tikt u op de knop Menu Een kleine afbeelding van de knop Menu, drie horizontale, parallelle balken. en selecteert u vervolgens Mijn apparaten.On the Company Portal website, tap the menu button A small image of the menu button, three horizontal bars stacked in parallel., then select My Devices.

 2. Op de pagina Mijn apparaten selecteert u de naam van het apparaat waarvan u de wachtwoordcode opnieuw wilt instellen.On the My Devices page, select the name of the device whose passcode you want to reset.

  Een schermafbeelding van de pagina Mijn apparaat met een paar onbekende apparaten boven de koptekst die vraagt naar het inschrijven van niet-vermelde apparaten of het identificeren van ongeïdentificeerde apparaten.

 3. Het apparaat wordt in een pop-upvenster geopend.The device will open in a popup window. Selecteer de knop Wachtwoordcode opnieuw instellen .Select the Reset Passcode button.

  Alle opties voor een geselecteerd apparaat op de Bedrijfsportalwebsite, zoals Naam wijzigen, Verwijderen, Apparaat opnieuw instellen, Wachtwoordcode opnieuw instellen en Extern vergrendelen.All options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

 4. Een koptekst wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u uw wachtwoordcode opnieuw wilt instellen en dat het apparaat u afmeldt nadat dit is gebeurd.A banner will appear asking you to confirm that you want to reset your passcode, and that your device will sign you out after it does this. Vervolgens moet u 5 minuten wachten voordat u zich opnieuw kunt aanmelden.You will then need to wait 5 minutes before signing in again.

  De koptekst van het opnieuw instellen van de wachtwoordcode met de waarschuwing over het opnieuw instellen van de wachtwoordcode van het apparaat en hoe de gebruiker wordt afgemeld. De knoppen voor invoer van de gebruiker zijn Afmelden en Annuleren.

 5. Selecteer Afmelden en u ontvangt een laatste bericht waarin u wordt verteld over het verwijderen van de wachtwoordcode van het apparaat.Select Sign out, and you will receive one final message letting you know about the removal of the passcode from the device. Als u het apparaat niet bij u hebt, verwijder de wachtwoordcode dan niet, omdat iedereen die fysieke toegang heeft tot het apparaat dan toegang heeft tot de meeste gegevens erop - persoonlijke zowel als zakelijke.If you do not have the device with you, do not remove the passcode, as whomever has physical access to the device will be able to access most of the information on it - personal or corporate.

  De tweede koptekst van het opnieuw instellen van de wachtwoordcode met de waarschuwing over het opnieuw instellen van de wachtwoordcode van het apparaat en hoe de wachtwoordcode wordt verwijderd van het apparaat.

  Verschillende apparaten hebben verschillende soorten wachtwoordcodes.Different devices have different types of passcodes.

  Android: de bestaande wachtwoordcode wordt verwijderd en er wordt een tijdelijke wachtwoordcode gemaakt die bestaat uit letters en cijfers.Android: Removes the existing passcode and creates a temporary passcode with both letters and numbers

  Notitie

  Het is niet mogelijk om wachtwoordcodes voor apparaten met Android 7.0 en hoger opnieuw in te stellen.You cannot reset the passcode for devices with Android 7.0 and later. U moet de fabrieksinstellingen van deze apparaten terugzetten als u de wachtwoordcode bent vergeten.You must reset these devices to factory settings if you forget your passcode.

  iOS: de bestaande wachtwoordcode wordt verwijderd en er wordt geen tijdelijke wachtwoordcode gemaakt.iOS: Removes the existing passcode and does not create a temporary passcode. Als u de Touch ID-vingerafdrukscanner gebruikt om toegang te krijgen tot uw apparaat of voor het doen van aankopen, moet u deze opnieuw instellen.If you're using the Touch ID fingerprint scanner for opening your device or making purchases, you need to set it up again.

  Windows 10 Mobile: de bestaande wachtwoordcode wordt verwijderd en er wordt een tijdelijke wachtwoordcode gemaakt die bestaat uit letters en cijfers.Windows 10 Mobile: Removes the existing passcode and creates a temporary passcode with both letters and numbers. Windows Hello-gezichtsherkenning wordt nog steeds ondersteund, dus u kunt deze gewoon gebruiken om u aan te melden.If you're using Windows Hello facial recognition to log in, it will still be supported.

  Windows Phone 8.1: de bestaande wachtwoordcode wordt verwijderd en er wordt een tijdelijke wachtwoordcode gemaakt die bestaat uit cijfers.Windows Phone 8.1: Removes the existing passcode and creates a temporary passcode with numbers

  Voor Android en Windows-apparaten wordt het tijdelijke wachtwoord weergegeven in de Apparaatdetails.For Android and Windows devices, the temporary password will appear in the Device Details.

 6. Ontgrendel uw apparaat en stel vervolgens een nieuwe wachtwoordcode in of wijzig de tijdelijke wachtwoordcode door op uw apparaat naar Instellingen te gaan.Unlock your device and set a new passcode, or change the temporary passcode by going to your device Settings.

Als u een melding wilt zien die bevestigt dat uw wachtwoord opnieuw is ingesteld, klikt u op de meldingsvlag boven aan de website van de bedrijfsportal.To see a notification confirming that your password was reset successfully, click the notification flag at the top right of the Company Portal website.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.