Fouten bij de registratie naar het ondersteuningsteam van het bedrijf verzendenSend enrollment errors to your company support

Als er een fout optreedt bij het registreren van uw Android-apparaat bij Intune, kunt u opnieuw proberen het te registreren door op Opnieuw te tikken.If you get an error while trying to enroll your Android device in Intune, you can try enrolling again by tapping Retry. Als dit niet werkt, kunt u het ondersteuningsteam van het bedrijf een e-mail sturen met informatie over wat er gebeurt door op Informatie verzenden te tikken.If this doesn't work, you can send information about what's happening to your company support in an email by tapping Send info.

Wanneer u op Informatie verzenden tikt, wordt er automatisch een e-mailbericht gemaakt.When you tap Send info, an email is created automatically. Het e-mailbericht wordt geadresseerd aan het ondersteuningsteam van het bedrijf en bevat informatie of logboeken die het ondersteuningsteam van het bedrijf nodig heeft om het probleem met het apparaat op te lossen.The email is addressed to your company support, and contains the information, or logs, that your company support needs to help troubleshoot your device.

Er zijn verschillende manieren waarop u de gegevenslogboeken naar het ondersteuningsteam van het bedrijf kunt verzenden om hulp bij fouten te krijgen:There are different ways you can send your device's data logs to your company support to get help with errors: