Fouten voor problemen met uw iOS-apparaat naar uw IT-beheerder verzendenSend errors to your IT admin for issues with your iOS device

Als er tijdens het gebruik van de bedrijfsportal-app fouten optreden op uw iOS-apparaat, kunt u informatie naar uw IT-beheerder verzenden, zodat deze kan helpen bij het oplossen van het probleem.If you get errors on your iOS device while using the Company Portal app, you can send information to help your IT admin troubleshoot the problem. U kunt de foutgegevens op verschillende manieren verzenden:You can send error information in different ways:

  • Tik in waarschuwingsberichten over fouten op Rapporteren.On error alert messages, tap Report.

  • Tik in het scherm Over van de bedrijfsportal-app op Diagnostisch rapport verzenden.On the About screen of the Company Portal app, tap Send Diagnostic Report.

  • Zorg ervoor dat u in de bedrijfsportal-app bent, schud het apparaat heen en weer en tik op Diagnostisch rapport verzenden wanneer het waarschuwingsbericht over diagnostische gegevens wordt weergegeven.In the Company Portal app, shake your device, then tap Send Diagnostic Report when the diagnostics alert appears. Als de waarschuwing niet wordt weergegeven wanneer u het apparaat heen en weer schudt, open dan Instellingen > Bedrijfsportal en controleer of de optie Schudden is ingeschakeld.If the alert doesn’t appear when you shake the device, open Settings > Company Portal, and make sure that the Shake Gesture option is on.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback