Logboeken verzenden naar de bedrijfsportal-ontwikkelaars voor iOS-apparatenSend logs to the Company Portal developers for iOS devices

De bedrijfsportal-app wordt soms onverwacht gesloten.Sometimes the Company Portal app may close unexpectedly. Dit is een probleem waarover de app-ontwikkelaars meer willen weten, omdat dit kan helpen de app beter te laten werken en te voorkomen dat hetzelfde probleem in de toekomst opnieuw optreedt.This is an issue that the app developers want to hear about, as it can help us make it work better for you and prevent this kind of thing from happening in the future. Deze informatie wordt bewaard op uw apparaat en opgeslagen in een speciaal document dat een diagnostisch logboek wordt genoemd.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

Als dit probleem bij u optreedt, heeft het bedrijfsportalteam enkele gegevens nodig om de hoofdoorzaak te onderzoeken.If this is happening to you, the Company Portal team needs some information to try and diagnose the root cause. U wordt gevraagd het volgende te doen:Here’s what we need you to do:

  1. Probeer het probleem opnieuw te laten optreden.Attempt to make the issue happen again. Het is geen probleem wanneer u hier niet in slaagt, maar het kan de volgende stap gemakkelijker voor u maken.It’s ok if you can’t, but it might make the next step easier if you can.
  2. Ga naar Instellingen > Privacy > Analytics > Analytics-gegevens.Go to Settings > Privacy > Analytics > Analytics Data. Dit is een lijst met app-activiteiten die zich hebben voorgedaan, variërend van crashes tot algemene gebruikspatronen. De lijst bevat geen persoonlijke gegevens.This is a list of app activities that have happened, ranging from crashes to general usage patterns, and it does not contain any personal information. Deze lijst is gesorteerd van meest recente tot oudste activiteit.This list is organized from most recent to oldest. Als u het probleem hebt kunnen reproduceren, is dit het eerste item dat wordt weergegeven in de lijst met app-activiteit op deze pagina.If you were able to reproduce the issue, this should be the first item that appears on the list of app activity on this page. Als u het probleem niet hebt reproduceren, schuift u naar beneden totdat u het eerste item vindt dat begint met 'Bedrijfsportal' en tikt u erop om het te openen.If you were unable to reproduce the issue, scroll down until you find the first item that begins with “Company Portal”, then tap it to open it.
  3. Druk en houd vast. Sleep vervolgens de blauwe stipjes omhoog en omlaag totdat alle tekst in het rapport is geselecteerd.Press and hold, then drag the little blue dots up and down until all of the text in the report has been selected. Tik op Kopiëren in het contextmenu.Tap Copy in the popup menu.
  4. Open uw e-mailapp en plak de inhoud in de hoofdtekst van het e-mailbericht.Open your email app, and paste that content into the body of the email. Verzend deze e-mail naar IntuneCPiOSfeedback@microsoft.com.Send that email to IntuneCPiOSfeedback@microsoft.com.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.