Logboeken naar de IT-beheerder verzenden via de bedrijfsportal-app voor Windows 10Send logs to your IT admin from the Company Portal app for Windows 10

Als er een fout optreedt terwijl u de bedrijfsportal-app op uw Windows 10-apparaat gebruikt, kunt u de IT-beheerder helpen het probleem op te lossen door deze via e-mail informatie toe te sturen.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your Windows 10 device, you can help your IT admin troubleshoot the problem by sending them information through email. Deze informatie wordt bewaard op uw apparaat en opgeslagen in een speciaal document dat een diagnostisch logboek wordt genoemd.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

  1. Open de app Bedrijfsportal.Open the Company Portal app.
  2. Selecteer het tandwielpictogram Instellingen en vervolgens Logboeken verzenden.Select the Settings gear, then Send Logs.
  3. Het venster Delen wordt weergegeven.Share will open. Selecteer Mail.Select Mail. Hiermee maakt u een e-mailbericht waaraan de bedrijfsportallogboeken zijn toegevoegd die naar de IT-beheerder kunnen worden verzonden.This will create an email message with the Company Portal logs attached that can be sent to your IT admin.

    Het dialoogvenster Logboeken verzenden op de pagina Instellingen van de bedrijfsportal-app.

U moet mogelijk ook logboeken van de Instellingen-app verzenden om de IT-beheerder te ondersteunen bij het oplossen van problemen die worden aangetroffen.You may also need to send logs from the Settings app to give your IT admin more help in trying to troubleshoot any issues they may find.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback