Instellen hoelang het duurt voordat uw apparaat wordt vergrendeldHow to set the amount of time before your device is locked

Om de gegevens op uw Android-apparaat beter te beveiligen, kan het ondersteuningsteam van het bedrijf beleid instellen waarvoor u de hoeveelheid tijd moeten opgeven die het apparaat inactief mag zijn voordat het automatisch wordt vergrendeld.To keep the data on your Android device more secure, your company support can set a policy that requires you to set the amount of time that your device can be idle before it is automatically locked. Volg deze stappen om de hoeveelheid tijd op te geven waarna het apparaat wordt vergrendeld.Follow these steps to set the amount of time before your device will be locked.

  1. Klik in de Instellingen van het apparaat op Beveiliging > Automatisch vergrendelen (dit wordt op sommige apparaten weergegeven als Telefoon vergrendelen na).In Settings on your device, click Security > Automatically Lock (this appears as Lock phone after on some devices).

  2. Geef de waarde voor de wachtwoordtime-out op.Specify the password timeout value.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.