Instellen hoelang het duurt voordat uw apparaat wordt vergrendeldHow to set the amount of time before your device is locked

Om de gegevens op uw Android-apparaat beter te beveiligen, kan uw IT-beheerder beleid instellen dat vereist dat u de hoeveelheid tijd opgeeft die het apparaat inactief mag zijn voordat het automatisch wordt vergrendeld.To keep the data on your Android device more secure, your IT admin can set a policy that requires you to set the amount of time that your device can be idle before it is automatically locked. Volg deze stappen om de hoeveelheid tijd op te geven waarna het apparaat wordt vergrendeld.Follow these steps to set the amount of time before your device will be locked.

  1. Klik in de Instellingen van het apparaat op Beveiliging > Automatisch vergrendelen (dit wordt op sommige apparaten weergegeven als Telefoon vergrendelen na).In Settings on your device, click Security > Automatically Lock (this appears as Lock phone after on some devices).

  2. Geef de waarde voor de wachtwoordtime-out op.Specify the password timeout value.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback