Uw pincode of wachtwoord instellenSet your PIN or password

Mogelijk vraagt het ondersteuningsteam van het bedrijf u op uw Android-apparaat een pincode of wachtwoord in te stellen wanneer u Intune gebruikt voor toegang tot de gegevens van uw werk- of schoolaccount.Your company support might require you to set a PIN or password on your Android device when you're using Intune to access your work or school data. U ziet wellicht ook berichten die u vragen uw pincode of wachtwoord langer of complexer te maken om de veiligheid te vergroten.You might also see messages that require you to make your PIN or password longer or more complex so that it's more secure. Deze toegangscodes worden bijvoorbeeld gebruikt voor toegang tot het apparaat vanaf het vergrendelingsscherm.These passcodes are used, for example, to access your device from the lock screen.

U kunt de volgende stappen gebruiken om een pincode of wachtwoord in te stellen.You can use the following steps to set a PIN or password.

  1. Tik op Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Wachtwoord.Tap Settings > Security > Screen Lock > Password.

  2. Kies en bevestig uw nieuwe wachtwoord.Choose and confirm your new password.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.