Hoe meld ik me aan bij de bedrijfsportal-app?How do I sign in to the Company Portal app?

U gebruikt de bedrijfsportal-app om toegang te verkrijgen tot uw bedrijfsresources, zoals e-mail en zakelijke apps.You use the Company Portal app to access your company resources, like email and business apps. Er zijn in principe twee manieren waarop u zich kunt aanmelden bij de bedrijfsportal:There are two main ways that you can sign in to the Company Portal:

 • Met het e-mailadres van uw werk en het bijbehorende wachtwoordUsing your work email address and password
 • Aanmelden vanaf een ander apparaatSigning in from another device

Hoewel de volgende afbeeldingen afkomstig zijn uit iOS, is het proces vrijwel identiek voor Android- en Windows-apparaten.Even though the following pictures are for iOS, the process is virtually identical for your Android and Windows devices.

Aanmelden met uw e-mailadres en wachtwoordSigning in with your email address and password

 1. Open de bedrijfsportal-app op uw apparaat en tik op Aanmelden.Open the Company Portal app on your device and tap Sign In.

  De aanmeldingspagina van de bedrijfsportal met een pictogram van een persoon voor een grafische weergave van een website.

  Hebt u de bedrijfsportal-app nog niet?Don't have the Company Portal app? U vindt hier informatie over het installeren en downloaden van de app voor iOS of Android.Find out how to install and download it for iOS or Android.

 2. Voer uw werk- of schoolaccount in en tik op Volgende.Enter your Work or school account and tap Next.

  De gebruiker wordt gevraagd alleen een e-mailadres in te voeren in plaats van het e-mailadres en wachtwoord op hetzelfde scherm.

 3. Voer uw wachtwoord in en tik op Aanmelden.Enter your password and tap Sign In.

  De gebruiker wordt gevraagd om het wachtwoord nadat het e-mailadres is geaccepteerd.

 4. Zodra de bedrijfsportal uw aanmelding heeft geaccepteerd, wordt u aangemeld en hebt u toegang tot de bedrijfsresources.After the Company Portal accepts your login, it signs you in and you can begin to access your company resources.

  Nadat het verificatieproces is doorlopen, wordt er aangemeld met de bedrijfsportal-app. Hierbij wordt een laadbalk weergegeven.

Aanmelden met verificatie op basis van certificatenSigning in with certificate-based authentication

 1. Open de bedrijfsportal-app op uw apparaat.Open the Company Portal app on your device.

 2. Voer uw werk- of schoolaccount in.Enter your Work or school account.

 3. Tik op de koppeling Aanmelden met een certificaat.Tap the Sign in with a certificate link.

 4. Tik op Doorgaan om het certificaat te gebruiken.Tap Continue to use the certificate.

Aanmelden vanaf een ander apparaatSigning in from another device

Als u geen wachtwoord hoeft op te geven om u aan te melden bij uw bedrijfsresources, kunt u een ander apparaat gebruiken om te bevestigen dat u de juiste persoon bent met de juiste toegangsniveaus.If you do not use a password to sign in to your company resources, you might use another device as the way to confirm you're the right person with the right levels of access. Als in uw bedrijf smartcards worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot computers, is de kans groot dat u zich met behulp van een ander apparaat moet aanmelden.If your company uses smartcards to access your computers, it's likely that you have to sign in using another device.

 1. In plaats van uw e-mailadres in te voeren, selecteert u de koppeling Aanmelden vanaf een ander apparaat onder het invoervak voor het e-mailadres.Instead of entering in your email address, select the Sign in from another device link underneath the email text box.

  Op de aanmeldingspagina van de bedrijfsportal wordt de gebruiker gevraagd een e-mailadres in te voeren.

 2. U ontvangt een unieke, eenmalige code om u aan te melden bij de bedrijfsportal.You receive a unique, one-time code to sign in to the Company Portal.

  Hier vindt u instructies om vanaf uw werkcomputer met een unieke wachtwoordcode naar de pagina https://microsoft.com/devicelogin te gaan en de code te gebruiken om u aan te melden.

 3. Open op het andere apparaat een browser en ga naar https://microsoft.com/devicelogin om de code in te voeren.On your other device, open your browser and go to https://microsoft.com/devicelogin to enter the code.

  Een afbeelding van de browser van de gebruiker op de werkcomputer in plaats van de bedrijfsportal-app.

 4. Als de code is gecontroleerd op de pagina Apparaataanmelding, selecteert u Doorgaan om via de bedrijfsportal te worden aangemeld op uw andere apparaat.Once the Device Login page verifies the code, select Continue to allow the Company Portal to sign in on your other device.

  De gebruiker heeft de unieke code ingevoerd in het veld en op de site Apparaataanmelding is gevraagd om te bevestigen dat de Intune bedrijfsportal-app de juiste app is om autorisatie te ontvangen voor aanmelding.

 5. Zodra de code is geverifieerd, kunt u het venster sluiten.Once the code is verified, you can close the window.

  Een bevestigingspagina met de mededeling dat de gebruiker nu is aangemeld bij de bedrijfsportal-app op hun apparaat en dat deze pagina kan worden gesloten.

 6. Op het oorspronkelijke apparaat wordt het aanmeldingsproces gestart via de bedrijfsportal-app.On your original device, the Company Portal app begins signing in.

  Nadat het verificatieproces is doorlopen, wordt u aangemeld via de bedrijfsportal-app. Dit proces wordt aangegeven met een voortgangsbalk.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.