Uw apparaat synchroniseren met de bedrijfsportalwebsiteSync your device with the Company Portal website

Soms duurt het installeren van een app of het uitvoeren van een taak langer dan normaal.Sometimes installing an app or doing some other task may take longer than it normally does. Als het te lang duurt, kunt u uw apparaat handmatig synchroniseren, zodat hetgeen u probeert te doen wat sneller gaat.If it takes too long, you can try to manually sync your device to speed up what you're trying to do.

Note

De synchronisatiefunctie is momenteel niet beschikbaar voor alle apparaten.The sync feature is not currently available for all devices. Als uw apparaat niet wordt vermeld, probeert u het apparaat opnieuw in te stellen door de WiFi-verbinding ongeveer 30 seconden uit te schakelen om vervolgens opnieuw verbinding te maken met uw netwerk.If your device is not listed, try resetting your device by turning off Wifi for roughly 30 seconds, then reconnect to your network.