Uw iOS-apparaat handmatig synchroniserenSync your iOS device manually

Soms duurt het te lang om een app te downloaden via de bedrijfsportal.Sometimes an app may take too long to download from the Company Portal. In dat geval kunt u proberen het apparaat handmatig te synchroniseren.If this happens to you, you can try to manually sync your device. Dit betekent dat u uw apparaat de opdracht geeft om opnieuw te proberen de informatie op te halen die mogelijk lastig te downloaden is.This means that you are telling your device to try again to get the information it may be struggling to download.

  1. Open de app Bedrijfsportal.Open the Company Portal app.

  2. Kies in de sectie Mijn apparaten het apparaat dat u momenteel gebruikt.In the My Devices section, choose the device that you are currently using. Dit is de meest linkse apparaattegel die is voorzien van een selectievakje.This is the leftmost device tile - it also has a checkmark on it.

    Apparaatscherm met de sectie Mijn apparaten

  3. Tik op de knop Synchroniseren rechtsonder in het scherm.Tap the Sync button at the bottom right of the screen.

    Apparaatgegevens met de knop Synchroniseren

Er wordt een laadbalk weergegeven op het scherm en er wordt geladen tot het synchroniseren is voltooid.A loading bar will appear on the screen and will load until the sync is finished.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.