Uw Windows-apparaat handmatig synchroniserenSync your Windows device manually

Soms kan het installeren van een app op een Windows-apparaat langer duren dan u denkt.Sometimes trying to install an app on your Windows device may take longer than you think it should. In dat geval kunt u proberen het Windows-apparaat handmatig te synchroniseren.If this happens, you can try to manually sync your Windows device. Synchronisatie kan bijdragen aan een snellere installatie.Syncing may help speed up the installation.

Notitie

De installatie van apps kan wat langer duren in een trager netwerk of als er grotere hoeveelheden apparaten op hetzelfde moment inhoud downloaden.Apps could take awhile to install if you are on a network with slower speeds or higher amounts of devices downloading content at the same time.

In de volgende versies van Windows kunt u handmatig synchroniseren.The following versions of Windows can sync manually. Als uw apparaat een andere versie van Windows gebruikt, kunt u helaas geen handmatige synchronisatie uitvoeren.Unfortunately, if your device is using a different version of Windows, you can't start a manual sync.

Windows 10 DesktopWindows 10 desktop

Omdat er meer dan één versie van Windows 10 is, zijn er twee sets met stappen.There is more than one version of Windows 10, so there are two sets of steps. Bekijk de schermafbeeldingen om te zien welke stappen u het beste kunt gebruiken en volg dan de stappen die betrekking hebben op uw apparaat.To figure out which steps to use, look at the screenshots, and then follow the steps that look like what you see on your device.

 1. Kies de knop Start en kies vervolgens Instellingen.Choose the Start button, and then choose Settings.

  De knop Start

 2. Kies op de pagina Instellingen de optie Accounts.On the Settings page, choose Accounts.

  Accounts kiezen op de pagina Instellingen

 3. Bekijk de volgende twee schermen en kies het scherm dat lijkt op het scherm op uw apparaat.Look at the next two screens, and find the one that looks like the one you see on your device. Volg de stappen die bij het scherm horen dat u op het apparaat ziet.Follow the steps that go with the screen that you see on your device.

  Als u dit scherm met de melding 'Toegang tot werk of school' ziet, volgt u de instructies in Stappen om te volgen als u Toegang tot werk of school ziet.If you see this screen, which shows "Access work or school," follow the instructions in Steps to follow if you see Access work or school.

  Te volgen stappen als u Toegang tot werk of school ziet

  Als u dit scherm met de melding 'Toegang via het werknetwerk' ziet, volgt u de stappen in Stappen om te volgen als u Toegang via het werknetwerk ziet.If you see this screen, which shows "Work access," follow the steps in Steps to follow if you see Work access.

  Toegang via het werknetwerk kiezen als het accounttype

Stappen om te volgen als u Toegang tot werk of school zietSteps to follow if you see Access work or school

 1. Kies op de pagina Accounts de optie Toegang tot werk of school.On the Accounts page, choose Access work or school.

  Kies Toegang tot werk of school

 2. Kies uw werk- of schoolaccount.Choose your work or school account. Afhankelijk van hoe het ondersteuningsteam van het bedrijf alles heeft ingesteld, ziet u mogelijk twee accounts die op het voorbeeld hieronder lijken.Depending on how your company support has set things up, you might see two accounts that look similar to the example shown below. Naast het ene account wordt een aktetas weergegeven en naast het andere account ziet u het Microsoft-logo.One account has a briefcase next to it, and the other has the Microsoft logo next to it.

  • Als u het account met de aktetas ziet, selecteert u dat account en zoekt u naar een Info-knop daaronder.If you see the account with the briefcase, select it, and look for an Info button under it.
  • Als u het account met het Microsoft-logo ziet, selecteert u dat account en zoekt u naar een Info-knop daaronder.If you see only the account with the Microsoft logo, select the account, and look for an Info button under it.

   Kies de naam van het account naast de aktetas of het Microsoft-logo

 3. Kies de Info-knop.Choose the Info button. Er wordt een dialoogvenster geopend dat op het voorbeeld hieronder lijkt.A dialog opens that looks similar to the example below.

  Kies de naam van het account naast de aktetas of het Microsoft-logo

 4. Kies de knop Synchroniseren.Choose the Sync button. Het apparaat wordt gesynchroniseerd met Intune.Your device will be synced with Intune.

Te volgen stappen als u Toegang via het werknetwerk zietSteps to follow if you see Work access

 1. Kies op de pagina Accounts de optie Toegang via het werknetwerk.On the Accounts page, choose Work access.

  Toegang via het werknetwerk kiezen als het accounttype

 2. Kies in de sectie Registreren voor apparaatbeheer de naam van uw bedrijf.Under the section Enroll in to device management, choose the name of your company.

  De naam van het bedrijf kiezen voor apparaatbeheer

 3. Kies de knop Synchroniseren.Choose the Sync button.

  De knop Synchroniseren kiezen

  De knop wordt uitgeschakeld totdat de synchronisatie is voltooid.The button becomes grayed out until the sync is finished.

Windows 10 MobileWindows 10 Mobile

Ga als volgt te werk als u uw Windows 10 Mobile-apparaat handmatig wilt synchroniseren om een trage installatie van de app te versnellen:To manually sync your Windows 10 Mobile device to speed up a slow app installation:

 1. Ga naar Alle apps > Instellingen > Accounts.Go to All apps > Settings > Accounts.

  Accounts kiezen op het scherm Instellingen

 2. Kies Toegang via het werknetwerk.Choose Work access.

  Toegang via het werknetwerk kiezen als het accounttype

 3. Kies onder Registreren voor apparaatbeheer de naam van uw bedrijf.Under Enroll in to device management, choose your company name.

  De naam van het bedrijf kiezen voor apparaatbeheer

 4. Kies het pictogram Synchroniseren.Choose the Sync icon.

  Het pictogram Synchroniseren kiezen

  Boven in het scherm wordt het bericht 'Uw account wordt gesynchroniseerd' weergegeven.The message “We’re synching your account” appears at the top of the screen. De knop Synchroniseren is pas beschikbaar nadat de synchronisatie van het apparaat is voltooid.The Sync button is grayed out until your device finishes syncing.

Windows Phone 8,1Windows Phone 8.1

Ga als volgt te werk als u uw Windows Phone 8.1-apparaat handmatig wilt synchroniseren om een trage installatie van de app te versnellen:To manually sync your Windows Phone 8.1 device to speed up a slow app installation:

 1. Ga naar Alle apps > Instellingen > Werkplek.Go to All apps > Settings > workplace.

  Lijst met instellingen

 2. Kies de naam van uw bedrijf.Choose the name of your company.

  De naam van het bedrijf kiezen voor het werkplekaccount

 3. Kies het pictogram Synchroniseren.Choose the Sync icon.

  Het pictogram Synchroniseren kiezen

  Boven in het scherm wordt het bericht 'Uw account wordt gesynchroniseerd' weergegeven tot het apparaat is gesynchroniseerd.The message “We’re synching your account” appears at the top of the screen until your device finishes syncing.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.