Problemen met de registratie van uw Windows 10-apparaat oplossenTroubleshoot your Windows 10 device enrollment

Als u de stappen in Uw Windows 10 Mobile- of Windows 10-desktopapparaat registreren bij Intune hebt gevolgd, maar u nog steeds geen toegang hebt tot de e-mails en bestanden van uw werk- of schoolaccount, volgt u deze stappen voor probleemoplossing.If you followed the steps in Enroll your Windows 10 Mobile or Windows 10 desktop device in Intune, but you still can’t access your work or school email and files, try these troubleshooting steps.

 1. Bekijk de volgende twee schermen en kies het scherm dat lijkt op het scherm op uw apparaat.Look at the next two screens, and find the one that looks like what you see on your device. Volg de stappen die bij het scherm horen dat u op het apparaat ziet.Follow the steps that go with the screen you see on your device.

  Als u dit scherm ziet, volgt u de stappen in Probleemoplossingsstappen als u Werk of school openen ziet.If you see this screen, follow the steps in Troubleshooting steps to follow if you see Access work or school.

  settings-accounts-access-work-or-school

  Als u dit scherm ziet, volgt u de stappen in Probleemoplossingsstappen als u Uw account ziet.If you see this screen, follow the steps in Troubleshooting steps to follow if you see Your account.

  settings-accounts-your-account

Probleemoplossingsstappen als u Werk of school openen zietTroubleshooting steps to follow if you see "Access work or school"

 1. Als u bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, maar nog steeds geen toegang hebt tot de e-mails of bestanden van uw werk- of schoolaccount, gaat u terug naar Werk of school openen.If you followed the steps above, but you still can’t access your work or school email and files, go back to Access work or school.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:Do one of the following:

  • Als u een verbinding ziet die lijkt op die in de onderstaande afbeelding, tikt u erop. Controleer vervolgens of u de opties Beheren, Info en Verbinding verbreken ziet.If you see a connection that looks similar to the image below, tap it, and then check that you see the Manage, Info and Disconnect options. Als deze opties worden weergegeven, bent u nu geregistreerde en verbonden.If you see these option, you’re now enrolled and connected.

   validate-successful-enrollment

  • Als u de bovenstaande verbindingsinformatie niet ziet, of u ziet deze wel maar er ontbreken opties, tikt u op Verbinden en meldt u zich aan met de referenties van uw werk- of schoolaccount.If you don’t see the connection information shown above, or you do see it, but it’s missing some of the options, tap Connect, and then sign in with your work or school credentials. U bent nu verbonden.You should now be connected.

Probleemoplossingsstappen als u Uw account zietTroubleshooting steps to follow if you see "Your account"

Als u bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, maar nog steeds geen toegang hebt tot e-mail, bestanden en andere gegevens van uw werk of school, gaat u terug naar Accounts en tikt u op Toegang via het werknetwerk.If you followed the steps above, but still can't access your work or school email, files, and other data, go back to Accounts, and tap Work access.

 • Als u uw werk- of schoolaccount ziet, is het gelukt.If you see your work or school account, congratulations. U bent verbonden.You’re connected.

 • Als u uw werk- of schoolaccount niet ziet, tikt u op Verbinding maken en meldt u zich aan met de referenties van uw werk- of schoolaccount.If you don’t see your work or school account, tap Connect, and then sign in with your work or school credentials.

Probleemoplossingsstappen als u Werk- of schoolaccount instellen zietTroubleshooting steps to follow if you see "Set up a work or school account"

Als u een bericht ziet met de tekst Er is geen beheereindpunt automatisch gedetecteerd dat overeenkomt met de ingevoerde gebruikersnaam. Controleer de gebruikersnaam en probeer het opnieuw. Als u de URL naar het beheereindpunt kent, voert u deze in., voert u vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord opnieuw in.If you see a message that says We couldn't auto-discover a management endpoint matching the username entered. Please check your username and try again. If you know the URL to your management endpoint, please enter it., then you should try to re-enter your username and password. Als dit ook niet werkt, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf van de website die u moet opgeven in het tekstvak Beheereindpunt.If it still doesn't work, you should check with your company support for the website that you need to provide in the Management endpoint text box. Deze website ziet er waarschijnlijk als volgt uit: www.yourcompany.onmicrosoft.com.This is a website that probably looks like www.yourcompany.onmicrosoft.com.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.