Gegevensverzameling door Microsoft uitschakelenHow to turn off Microsoft data collection

Microsoft verzamelt automatisch bepaalde gegevens over onze producten en services.Microsoft automatically collects certain data about our products and services. We doen dit om de betrouwbaarheid en prestaties van onze producten, waaronder de bedrijfsportal-app, te verbeteren.We do this to improve the reliability and performance of our products, including the Company Portal app. Hoewel deze gegevens worden geanonimiseerd, is het mogelijk dat sommige gebruikers het verzamelen van deze gegevens niet prettig vinden.Even though this data is anonymized, some users may not feel comfortable with this collection. Het ondersteuningsteam van het bedrijf heeft geen controle over het verzamelen van deze gegevens en kan uw selectie voor deze instelling niet wijzigen.Your company support does not have control over the collection of this data, and they cannot change your selection for the setting.

Als u het verzamelen van gebruiksgegevens op een Windows-apparaat wilt uitschakelen, gaat u naar de instelling Gebruiksgegevens in de bedrijfsportal-app.If you wish to turn off the collection of usage data on your Windows device, find the Usage Data setting in the Company Portal app.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.