Uw Android-apparaat uit Intune verwijderenHow to remove your Android device from Intune

Wanneer u uw Android-apparaat uit Intune verwijdert, heeft het apparaat geen toegang meer tot de bedrijfsresources.When you remove your Android device from Intune, your device can no longer access company resources. Zie Wat gebeurt er wanneer u de registratie van uw apparaat bij Intune ongedaan maakt? voor meer informatie over wat er gebeurt als u uw apparaat uit het beheer verwijdert.For more about what happens when you remove your device from management, see What happens if you unenroll your device from Intune?

Het apparaat verwijderen uit de bedrijfsportal-appRemoving the device from the Company Portal app

Als u uw apparaat uit Intune wilt verwijderen en de bedrijfsportal-app wilt verwijderen, voert u de volgende stappen uit:To remove your device from Intune and the Company Portal app, follow these steps:

  1. Open het actiemenu door op de drie verticale punten in de rechterbovenhoek van de bedrijfsportal-app te tikken.Open the action menu by tapping the three vertical dots at the top right corner of the Company Portal app.

    Een afbeelding van de Android-bedrijfsportal-app met in de rechterbovenhoek het geopende actiemenu.

  2. Tik op Bedrijfsportal verwijderen.Tap Remove Company Portal.

  3. Er verschijnt een bevestiging waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u de bedrijfsportal wilt verwijderen.A confirmation will pop up, asking you if you're sure that you want to remove the Company Portal. De pop-up bevat wat informatie over wat er gebeurt wanneer u de registratie van uw apparaat ongedaan maakt.It will provide some information about what happens when you unenroll your device. Als u dit bericht hebt gelezen, tikt u op OK om de app te verwijderen.After reading over this message, tap OK to remove the app.

    Een afbeelding van het bevestigingsdialoogvenster dat beschikbaar is nadat u de nieuwe optie Bedrijfsportal verwijderen hebt geselecteerd in het actiemenu.

Gegevens verwijderen die door de bedrijfsportal-app zijn verzameldRemoving data collected by the Company Portal app

U kunt als volgt alle gegevens verwijderen die de bedrijfsportal-app voor Android op uw apparaat opslaat:To remove all data that the Company Portal app for Android stores on your device:

  • Wis appgegevens in Toepassingen -> Klik op app- -> knop Gegevens wissenClear app data in Applications -> Click on app -> button "Clear data"
  • Verwijder de map \storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportalDelete the folder '\storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal'

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.