De inschrijving van uw Android-apparaat bij Intune ongedaan makenHow to unenroll your Android device from Intune

Wanneer u de registratie van uw Android-apparaat bij Intune ongedaan maakt, heeft het apparaat geen toegang meer tot de bedrijfsbronnen.When you unenroll your Android device from Intune, your device can no longer access company resources. Zie Wat gebeurt er wanneer u uw apparaat uitschrijft bij Intune? voor meer informatie over wat er gebeurt als u uw apparaat uitschrijft.For more about what happens when you unenroll, see What happens if you unenroll your device from Intune?

Als u de registratie van uw apparaat bij Intune ongedaan wilt maken en de bedrijfsportal-app wilt verwijderen, voert u de volgende stappen uit:To unenroll your device from Intune and remove the Company Portal app, follow these steps:

  1. Open het actiemenu door op de drie verticale punten in de rechterbovenhoek van de bedrijfsportal-app te tikken.Open the action menu by tapping the three vertical dots at the top right corner of the Company Portal app.

    Een afbeelding van de Android-bedrijfsportal-app met in de rechterbovenhoek het geopende actiemenu.

  2. Tik op Bedrijfsportal verwijderen.Tap Remove Company Portal.

  3. Er verschijnt een bevestiging waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u de bedrijfsportal wilt verwijderen.A confirmation will pop up, asking you if you're sure that you want to remove the Company Portal. De pop-up bevat wat informatie over wat er gebeurt wanneer u de registratie van uw apparaat ongedaan maakt.It will provide some information about what happens when you unenroll your device. Als u dit bericht hebt gelezen, tikt u op OK om de app te verwijderen.After reading over this message, tap OK to remove the app.

    Een afbeelding van het bevestigingsdialoogvenster dat beschikbaar is nadat u de nieuwe optie Bedrijfsportal verwijderen hebt geselecteerd in het actiemenu.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.