Uw apparaat uit beheer verwijderen als u de gebruiksvoorwaarden hebt afgewezenRemove your device from management if you declined "Terms of Use"

Als u de gebruiksvoorwaarden tijdens het aanmelden bij de bedrijfsportal-app hebt geweigerd, kunt u zich niet meer aanmelden bij de bedrijfsportal-app en moet u de instructies in deze tijdelijke oplossing gebruiken om uw apparaat uit Intune te verwijderen.If you declined the terms of use while trying to sign in to the Company Portal app, you are prevented from signing in to the Company Portal app on future tries, so you need to use these "workaround" instructions to remove your device from Intune.

Wanneer u de bedrijfsportal-app op uw apparaat verwijdert, wordt uw apparaat ook uit Intune verwijderd.When you uninstall the Company Portal app, you are also removing your device from Intune. Uw apparaat heeft niet langer toegang tot bedrijfsbronnen.Your device will no longer be able to access company resources. Zie Wat gebeurt er wanneer u de registratie van uw apparaat bij Intune ongedaan maakt? voor meer informatie over wat er gebeurt als u uw apparaat uit het beheer verwijdert.For more about what happens when you remove your device from management, see What happens if you unenroll your device from Intune?.

Voordat u de bedrijfsportal-app kunt verwijderen, moet u naar de instelling Apparaatbeheerders gaan en Bedrijfsportal uitschakelen.Before you can uninstall the Company Portal app, you have to go to the Device administrators setting, and turn off Company Portal. De stappen kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het Android-apparaat dat u gebruikt.The steps may differ a little, depending on which Android device you have.

Het apparaat verwijderen uit de bedrijfsportal-appRemoving the device from the Company Portal app

U kunt uw apparaat als volgt uit Intune verwijderen en de bedrijfsportal-app verwijderen:To remove your device from Intune and uninstall the Company Portal app:

  1. Ga naarInstelling > Beveiliging& Schermvergrendeling > Apparaatbeheerders.Go to Settings > Security & Screen Lock > Device administrators.

    Wanneer u deze stap uitvoert, wordt de registratie van uw apparaat onmiddellijk ongedaan gemaakt.Completing this step immediately unenrolls your device.

  2. Schakel het selectievakje of de optie bij Bedrijfsportal uit.Uncheck the box next to, or turn off, Company Portal.

    U kunt nu de bedrijfsportal-app verwijderen.You can now uninstall the Company Portal app.

Gegevens verwijderen die door de bedrijfsportal-app zijn verzameldRemoving data collected by the Company Portal app

U kunt als volgt alle gegevens verwijderen die de bedrijfsportal-app voor Android op uw apparaat opslaat:To remove all data that the Company Portal app for Android stores on your device:

  • Wis appgegevens in Toepassingen -> Klik op app- -> knop Gegevens wissenClear app data in Applications -> Click on app -> button "Clear data"
  • Verwijder de map \storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportalDelete the folder '\storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal'

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf (zie de bedrijfsportalwebsite voor contactgegevens) of stuur een e-mail naar het Microsoft Android-team.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.