De inschrijving van uw iOS-apparaat bij Intune ongedaan makenUnenroll your iOS device from Intune

Wanneer u de inschrijving van uw iOS-apparaat bij Intune ongedaan maakt, heeft uw apparaat geen toegang meer tot bedrijfsresources en wordt uw apparaat niet meer beheerd met Intune.When you unenroll your iOS device from Intune, your device will no longer be able to access company resources and will no longer be managed by Intune.

Voer deze stappen uit of bekijk deze video om de inschrijving van uw apparaat bij Intune ongedaan te maken:To unenroll your device from Intune, use these steps or watch this video:

  1. Selecteer in de bedrijfsportal-app onder Mijn apparatenhet apparaat dat u wilt uitschrijven.In the Company Portal app, under My Devices, select the device you want to unenroll.

  2. Tik op Verwijderen > Verwijderen.Tap Remove > Remove.

Wanneer u uw apparaat bij Intune uitschrijft, gebeurt het volgende:When you unenroll your device from Intune, here's what happens:

  • Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven.Your device won’t appear in the Company Portal anymore.

  • U kunt geen apps meer van de bedrijfsportal installeren.You can’t install apps from the Company Portal anymore.

  • Alle instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd toen u dit hebt toegevoegd (bijvoorbeeld het uitschakelen van de camera of een vereiste wachtwoordlengte) zijn niet meer van toepassing.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera, or requiring a certain password length) will no longer apply.

  • Mogelijk hebt u vanaf het apparaat geen toegang meer tot een aantal bedrijfsresources, zoals bestandsshares of interne websites.You might not have access to some company resources, such as file shares or internal web sites, on your device anymore.

  • U kunt geen bedrijfs-apps en bedrijfsgegevens meer op het apparaat gebruiken.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

  • Mogelijk kunt u geen verbinding meer met uw bedrijfsnetwerk maken met behulp van Wi-Fi of een virtueel particulier netwerk (VPN).You might not be able to connect to your company network using Wi-Fi or a virtual private network (VPN) anymore.

  • Bedrijfse-mailprofielen worden verwijderd van het apparaat.Company email profiles are removed from the device.

  • Apparaten die alleen zijn geconfigureerd voor e-mail worden niet meer in de bedrijfsportal-app of op de website weergegeven.Devices that are configured for email only won't appear in the Company Portal app or website anymore.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.