Beheerde apps op uw iOS-apparaat gebruikenUse managed apps on your iOS device

Beheerde apps zijn apps die door het ondersteuningsteam van het bedrijf kunnen worden ingesteld om de bedrijfsgegevens te beveiligen die toegankelijk zijn in de app.Managed apps are apps that your company support can set up to help protect company data that you can access in that app. Wanneer u met bedrijfsgegevens in een beheerde app op uw iOS-apparaat werkt, merkt u wellicht dat de app iets anders werkt dan u verwacht.When you access company data in a managed app on your iOS device, you may notice that the app works a little differently than what you expect. Zo kunt u beveiligde bedrijfsgegevens mogelijk niet kopiëren en plakken of op bepaalde locaties opslaan.For example, you might not be able to copy and paste protected company data, or you might not be able to save that data to certain locations.

Verschillende beheerde apps kunnen ook samenwerken op uw apparaat zodat u uw dagelijkse taken kunt uitvoeren, terwijl de bedrijfsgegevens beveiligd blijven.Different managed apps can also work together on your device to allow you to do your daily tasks, while keeping corporate data protected. Als u bijvoorbeeld een bedrijfsbestand in een beheerde app opent en een andere beheerde app nodig is om dat bestand weer te geven, wordt de beheerde app waarmee u het bestand kunt weergeven, automatisch geopend.For example, if you open a company file in one managed app, and another managed app is required to view that file, the managed app that allows you to view the file opens automatically. Als een vereiste app niet beschikbaar is, zijn bepaalde acties mogelijk niet beschikbaar, zoals het openen van een document of het gebruiken van een webkoppeling in een beheerd document.If a required app is not available, certain actions, like opening a document or accessing a web link from within a managed document, might not be available.

Wanneer u toegang krijgt tot bedrijfsgegevens in een beheerde app, wordt een bericht weergeven zoals hieronder, waarin wordt vermeld dat de app die u wilt openen, wordt beheerd.When you access company data in a managed app, you see a message like the one below, which lets you know that the app you are opening is managed.

beheerde-apps-bericht-ios

Hoe kom ik in het bezit van beheerde apps?How do I get managed apps?

Beheerde apps zijn op verschillende manieren beschikbaar:You get managed apps in a couple of different ways:

 • Wanneer het apparaat is geregistreerd bij Microsoft Intune, installeert u de app via de bedrijfsportal-app of de bedrijfsportalwebsite. Het is ook mogelijk dat de app door het ondersteuningsteam van het bedrijf op het apparaat wordt geïnstalleerd.When your device is enrolled in Microsoft Intune, you either install the app from your Company Portal app or Company Portal website, or your company support might install it on your device. Zie Uw iOS-apparaat registreren bij Intune of Uw Mac OS-apparaat registreren bij Intune voor meer informatie over het registreren van apparaten.To learn about enrolling, see Enroll your iOS device in Intune or Enroll your macOS device in Intune.

 • U installeert een app uit de App Store en vervolgens meldt u zich aan met uw zakelijke gebruikersaccount dat wordt beheerd met Intune.You install an app from the App Store, and then sign in with your corporate user account that is managed by Intune.

Mogelijk koopt het ondersteuningsteam van het bedrijf soms meerdere licenties voor een app die u installeert.Your company support might sometimes purchase multiple licenses for an app you install. Het is normaal dat u wordt gevraagd om de voorwaarden van het Apple Volume Purchase Program te accepteren en dit kunt u dan ook doen.If you see a message asking you to accept the Apple Volume Purchase Program agreement, this is normal, and you can accept it. Als u ze niet accepteert, kunt u de app niet installeren.If you don’t accept it, you won’t be able to install the app.

Wat kan het ondersteuningsteam van mijn bedrijf beheren in een app?What can my company support manage in an app?

Hier volgen enkele voorbeelden van opties die het ondersteuningsteam van het bedrijf in een app kan beheren en die van invloed kunnen zijn op het gebruik van bedrijfsgegevens op uw apparaat:Here are some examples of options that your company support can manage in an app, and that can affect your interactions with company data on your device:

 • Toegang tot bepaalde websitesAccess to specific websites

 • Overdracht van gegevens tussen appsTransfers of data between apps

 • Opslaan van bestandenSaving files

 • Kopiëren en plakkenCopy and paste operations

 • Vereisten voor toegang via een pincodePIN access requirements

 • Uw aanmelding, met bedrijfsreferentiesYour sign in, using company credentials

 • De mogelijkheid om een back-up te maken in de cloudAbility to back up to the cloud

 • De mogelijkheid om schermafbeeldingen te makenAbility to take screenshots

 • Vereisten voor de versleuteling van gegevensData encryption requirements

Neem contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf voor meer informatie over de beheerde apps op uw apparaat.Contact your company support for more information about the managed apps on your device. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.