Werk gedaan krijgen met beheerde apparatenUse managed devices to get work done

Microsoft Intune is software waarmee organisaties apparaten (zoals smartphones, tablets en pc's), apps en andere bedrijfsresources (bijvoorbeeld e-mail) kunnen beheren.Microsoft Intune is a piece of software that lets organizations manage devices (like smartphones, tablets, and PCs), apps, and other corporate resources like email. Hierdoor kunnen werknemers bijna overal en vanaf vrijwel elk apparaat toegang tot hun werkgegevens krijgen terwijl de bedrijfsgegevens beveiligd blijven.This gets employees access to their work information from virtually anywhere on almost any device while helping to keep corporate information secure.

Door een apparaat te registreren voor beheer met Intune, kan uw IT-afdeling deze werk- of schoolresources beheren en het apparaat veilig houden, en beschikt u, hun werknemer, over de vrijheid om voor uw werk het apparaat van uw voorkeur te gebruiken.When you enroll a device into management with Intune, your IT department can manage those work or school resources, keep the device more secure, while giving you, their employee, the freedom to use your preferred device to get your work done. Om dit te realiseren moet het apparaat eerst via de bedrijfsportal voor beheer worden geregistreerd.A primary way this is done is by enrolling the device into management through the Company Portal.

Welke gegevens kan mijn bedrijf zien wanneer ik mijn apparaat inschrijf in Intune?What information can my company see when I enroll my device in Intune?

De ondersteuningsafdeling van uw bedrijf kan informatie zien die relevant is voor het werk, maar niet voor uw persoonlijke gegevens.Your company's support can see information that is relevant to work, but not to your personal information. Dit is vooral belangrijk te weten als u een persoonlijk apparaat voor gebruik op het werk wilt inschrijven.This is especially important to know if you're enrolling a personal device for use at work. Wat ze wel en niet kunnen zien wordt onderverdeeld in het volgende artikel in de hulp voor gebruikers.We break down what they can and can't see in the next article in the user help.

Hoe kan ik de Bedrijfsportal downloaden?How do I get the Company Portal?

U kunt de bedrijfsportal op twee verschillende manieren verkrijgen:You can get the Company Portal two different ways:

 • Door de bedrijfsportal-app op uw apparaat te installeren.By installing the Company Portal app on your device. Meestal downloadt u de bedrijfsportal-app via de app store van uw apparaat, maar het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan de bedrijfsportal-app ook voor u installeren.You typically get the Company Portal app by going to the app store on your device, but your company support can also install the Company Portal app for you.
 • Hiervoor gaat u naar de bedrijfsportalwebsite die het ondersteuningsteam van uw bedrijf heeft ingesteld.By going to the Company Portal website that your company support set up.

Wat is het verschil tussen de app en de website?What's the difference between the app and the website?

Er zijn enkele kleine verschillen tussen de bedrijfsportal-app en de bedrijfsportalwebsite, maar u kunt de meeste taken via beide uitvoeren.There are a few minor differences between the Company Portal app and the Company Portal website, but you can do most of the same tasks on both. Taken die u kunt uitvoeren:Some tasks you can do are:

 • Apparaten registreren voor beheerEnroll your devices into management
 • De status van uw apparaten weergevenSee the status of your devices
 • Aanbevolen en vereiste apps voor uw organisatie downloadenDownload recommended and required apps for your organization
 • Naam van uw apparaat wijzigenRename your device
 • De pincode of het wachtwoord van het apparaat opnieuw instellenReset your device's PIN or password
 • Contact opnemen met uw IT-afdeling voor ondersteuningContact your IT department for help

Als u wilt weten wat u met de bedrijfsportalwebsite en de bedrijfsportal-app op uw apparaat kunt doen, kiest u een van de volgende koppelingen:To see what you can do by using the Company Portal website versus what you can do by using the Company Portal app on your device, choose one of the following links:

Wat gebeurt er wanneer u een computer of apparaat toevoegt aan de bedrijfsportal?What happens when you add a computer or device to the Company Portal?

Wanneer u een computer of apparaat aan de bedrijfsportal toevoegt, kan het zijn dat er software wordt geïnstalleerd of een app wordt gedownload (afhankelijk van het apparaat).When you add a computer or device to the Company Portal, some software might be installed or an app might be downloaded (depending on the device). Bovendien geeft u het ondersteuningsteam van het bedrijf toestemming om uw apparaat te beheren en de bedrijfsgegevens op het apparaat te beschermen.You are also giving your company support permission to manage your device to help protect the company information on the device.

Voor meer informatie over wat het ondersteuningsteam van het bedrijf wel en niet op uw apparaat kan zien, gebruikt u de koppeling die overeenkomt met het type apparaat dat u gebruikt:To learn about what your company support can and can't see on your device, use the link that matches the type of device you're using:

Wat voor computers of apparaten kunt u toevoegen aan de bedrijfsportal?What kind of computers or devices can you add to the Company Portal?

 • Apple-apparaten met iOS (zoals iPhone en iPad) en Mac OS (zoals MacBook en iMac)Apple devices using iOS (such as iPhone and iPad) and macOS (such as MacBook and iMac)
 • Android-apparatenAndroid devices
 • Windows-apparatenWindows devices
  • Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
  • Windows 10 DesktopWindows 10 Desktop
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 8.1Windows 8.1

Kunt u een computer of apparaat verwijderen uit de bedrijfsportal?Can you remove a computer or device from the Company Portal?

Ja, u kunt een computer of apparaat verwijderen uit de bedrijfsportal of deze opnieuw instellen.You can either remove or reset a computer or device from the Company Portal. Er is een verschil tussen verwijderen en opnieuw instellen.There is a difference between remove and reset.

Wanneer u een computer of apparaat verwijdert van de Bedrijfsportal, wordt de registratie van uw apparaat bij Intune ongedaan gemaakt.When you remove a computer or device from the Company Portal, you are unenrolling your device from Intune. Zodra u de registratie ongedaan hebt gemaakt, is de bedrijfsportal niet meer toegankelijk vanaf dat apparaat en worden bepaalde bedrijfsgegevens mogelijk verwijderd van uw apparaat.Once you unenroll, you won’t be able to access the Company Portal from that device anymore, and some company data might be removed from your device. Als u wilt weten hoe u uw apparaat uit de bedrijfsportal verwijdert, kiest u een van de volgende koppelingen:To see how to remove your device from the Company Portal, choose one of the following links:

Wanneer u een computer of apparaat opnieuw instelt, probeert de bedrijfsportal de standaardinstellingen van de fabrikant opnieuw in te stellen op uw computer of apparaat.When you reset a computer or device, the Company Portal tries to reset your computer or device back the manufacturer’s default settings. Wanneer uw apparaat opnieuw wordt ingesteld, worden alle bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens verwijderd van het apparaat.Resetting your device removes all company and personal data from the device! Als u uw apparaat bent verloren, kunt u het apparaat ook extern opnieuw instellen via website van de bedrijfsportal.If you have lost your device, you can also reset it remotely from the Company Portal website.

U kunt het opnieuw instellen van uw apparaat hier vinden:You can find out how to reset your device here:

Wat moet ik doen als ik mijn apparaat niet zie in de bedrijfsportal?What if I can't see my device in the Company Portal?

Om een apparaat te kunnen bekijken, moet het eerst zijn toegevoegd aan de bedrijfsportal.For you to be able to see a device, it must first be added to the Company Portal. Ga naar de bedrijfsportal die door uw beheerder wordt aanbevolen, en voer de stappen voor uw apparaat uit.Go to whichever Company Portal was recommended by your admin and follow the steps for your device. Apparaten die eigendom zijn van en worden beheerd door uw bedrijf, zijn ook niet zichtbaar voor u.You also won’t see devices that are owned and managed by your company.

Waar kan ik nog meer informatie vinden?Where else can I go for help?

Microsoft raadt u aan eerst te proberen uw probleem zelf te verhelpen.Microsoft recommends that you first try to see if you can fix your issue yourself. Er is een overzicht met manieren die u kunt proberen om problemen op te lossen die u kunt tegenkomen in elk platform waarvoor Intune ondersteuning biedt.We provide a list of ways you can try to resolve issues you may run into for each platform that Intune supports.

U kunt hieronder een opmerking plaatsen om om hulp te vragen, maar elke organisatie heeft verschillende vereisten, zodat wij mogelijk niet altijd uw vragen kunnen beantwoorden.You can post a comment below to ask for help, but every organization has different requirements, so we may not always be able to answer your questions. Contact opnemen met het ondersteuningsteam van uw bedrijf voor hulp levert waarschijnlijk het snelste en meest relevante antwoord.Reaching out to your company support for help is likely to get you the quickest and most relevant response. U vindt de contactgegevens van uw beheerder op de Bedrijfsportalwebsite.Their contact information should be available on the Company Portal website.