Uitgebreide logboekregistratie gebruiken om de IT-beheerder te helpen bij het oplossen van problemen met het apparaatHelp your IT admin fix device issues with verbose logging

Wanneer uw Android-apparaat is geregistreerd bij Intune, kunt u uitgebreide logboekregistratie gebruiken om gedetailleerde logboekgegevens over de activiteiten op het apparaat vast te leggen voor de bedrijfsportal-app en de door Intune beheerde apps.When your Android device is enrolled in Intune, you can use verbose logging to make the Company Portal app and Intune-managed apps record detailed logs about what's happening on your device. Met deze logboeken kan de IT-beheerder problemen oplossen die zich op uw apparaat kunnen voordoen, wanneer u de bedrijfsportal of een door Intune beheerde app gebruikt.These logs help your IT admin fix any issues that you might have when you're using the Company Portal or an app that's managed by Intune. Uitgebreide logboekregistratie is standaard op uw apparaat ingeschakeld en de logboeken die worden verzonden naar de IT-beheerder bevatten uw e-mailadres.Verbose logging is enabled on your device by default, and the logs that are sent to your IT admin include your email address.

Als u uitgebreide logboekregistratie wilt in- of uitschakelen, meldt u zich aan bij de bedrijfsportal-app met de referenties voor uw werk- of schoolaccount, tikt u op Instellingen en tikt u op de aan/uit-knop naast de instelling Uitgebreide logboekregistratie.To turn verbose logging on or off, sign in to the Company Portal app using your work or school credentials, tap Settings, and tap the on/off button next to Verbose Logging.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback