Wat gebeurt er als u de bedrijfsportal-app installeert en uw Android-apparaat inschrijft bij Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your Android device in Intune?

Wanneer u de bedrijfsportal-app installeert en uw Android-apparaat bij Intune registreert, kunt u de bedrijfsportal-app gebruiken voor het volgende:When you install the Company Portal app and enroll your Android device in Intune, you can use the Company Portal app to:

 • Toegang tot het bedrijfsnetwerk en uw e-mail en werkbestanden.Access the company’s network, and your email and work files.

 • Bedrijfsapps ophalen via de bedrijfsportal.Get company apps from the Company Portal.

 • Het e-mailaccount van uw bedrijf automatisch instellen.Automatically set up your company email account.

 • De standaardinstellingen van uw telefoon herstellen als u deze verliest of als deze wordt gestolen.Reset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

Wanneer u uw Android-apparaat registreert, geeft u het ondersteuningsteam van uw bedrijf toestemming voor toegang tot het apparaat.When you enroll your Android device, you are giving your company support permission to access the device. De beheerder kan het volgende doen:They can do things like:

 • De standaardinstellingen van de fabrikant op het apparaat herstellen.Reset your device back to the manufacturer’s defaults. Dit is handig als u het apparaat verliest of als dit wordt gestolen.This is helpful if the device is lost or stolen.

 • Alle bedrijfsgegevens verwijderen.Remove all company-related data. Uw persoonlijke instellingen en gegevens worden niet verwijderd.Your personal data and settings aren’t removed.

 • Vereisten op uw apparaat instellen, zoals een wachtwoord of pincode voor het apparaat vereisen ter beveiliging van bedrijfsgegevens.Set requirements on your device, like requiring you to have a device password or PIN to help protect company data. Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan ook het aantal keren beperken dat u een onjuist wachtwoord mag invoeren. Als u te vaak een onjuist wachtwoord invoert, kan het apparaat worden vergrendeld.Your company support might also limit how many times you can enter an incorrect password, and might lock you out of the device if you try too many times.

 • Vereisen dat u voorwaarden accepteert.Require you to accept terms and conditions.

 • De camera uitschakelen om te voorkomen dat u foto's van gevoelig werkmateriaal maakt dat niet mag worden gedeeld.Disable the camera to prevent you from taking pictures of sensitive work material that shouldn't be shared.

 • Vereisen dat alle gegevens op het apparaat zijn versleuteld, zodat gegevens beter zijn beveiligd als u het apparaat verliest of als dit wordt gestolen.Require that all data on the device is encrypted to help protect the data if the device is lost or stolen.

Nadat het apparaat aan de bedrijfsportal is toegevoegd, gebeurt ongeveer elke acht uur het volgende:After your device is added to the Company Portal, approximately every eight hours it will:

 • Beleids- of app-updates die het ondersteuningsteam van uw bedrijf beschikbaar heeft gemaakt, worden gedownload.Download any policy or app updates that your company support has made available.

 • Eventuele hardware-inventarisatie-updates worden verzonden.Send any hardware inventory updates. (Deze updates bevatten geen persoonlijke informatie.)(These updates do not have personal information.)

 • Eventuele inventarisupdates van de bedrijfsapps worden verzonden.Send any company app inventory updates. (Deze updates bevatten geen persoonlijke informatie.)(These updates do not have personal information.)

Hebt u hulp nodig?Need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf (zie de bedrijfsportalwebsite voor contactgegevens) of stuur een e-mail naar het Microsoft Android-team.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.