Wat gebeurt er als u de bedrijfsportal-app installeert en uw iOS-apparaat inschrijft bij Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your iOS device in Intune?

Wanneer u de bedrijfsportal-app installeert en uw iOS-apparaat bij Intune inschrijft, kunt u de bedrijfsportal-app gebruiken voor het volgende:When you install the Company Portal app and enroll your iOS device in Intune, you can use the Company Portal app to:

 • Toegang tot het bedrijfsnetwerk en uw e-mail en werkbestanden.Access the company’s network, and your email and work files.

 • Bedrijfsapps ophalen via de bedrijfsportal.Get company apps from the Company Portal.

 • De standaardinstellingen van uw telefoon op afstand herstellen als u deze verliest of als deze wordt gestolen.Remotely reset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

 • Het e-mailaccount van uw bedrijf automatisch instellen.Automatically set up your company email account.

Wanneer u het apparaat inschrijft bij Intune, geeft u het ondersteuningsteam van het bedrijf toestemming om uw apparaat te beheren zodat de bedrijfsgegevens op het apparaat worden beschermd.When you enroll your device in Intune, you are giving your company support permission to manage your device to help protect the company information on the device.

Wanneer het apparaat is geregistreerd, kan het ondersteuningsteam van het bedrijf de volgende handelingen uitvoeren:When your device is enrolled, your company support can:

 • Het apparaat opnieuw instellen op de standaardinstellingen van de fabrikant, als het apparaat is zoekgeraakt of gestolen.Reset your device back to manufacturer’s default settings if the device is lost or stolen.

 • Alle geïnstalleerde bedrijfsgegevens en bedrijfsapps verwijderen.Remove all installed company-related data and business apps. Uw persoonlijke instellingen en gegevens worden niet verwijderd.Your personal data and settings aren’t removed.

 • U verplichten om een wachtwoord of pincode voor het apparaat in te stellen.Require you to have a password or PIN on the device.

 • Vereisen dat u voorwaarden accepteert.Require you to accept terms and conditions.

 • De camera op het apparaat uitschakelen om te voorkomen dat u foto's van gevoelige bedrijfsgegevens maakt.Disable the camera on your device to prevent you from taking pictures of sensitive company data.

 • Browsen op het web op het apparaat in- of uitschakelen.Enable or disable web browsing on your device.

 • Back-up maken naar iCloud in- of uitschakelen.Enable or disable backup to iCloud.

 • Synchronisatie van documenten naar iCloud in- of uitschakelen.Enable or disable document sync to iCloud.

 • Fotostreams naar iCloud in- of uitschakelen.Enable or disable Photo Stream to iCloud.

 • Dataroaming op het apparaat in- of uitschakelen.Enable or disable data roaming on your device. Als dataroaming is toegestaan, kunnen kosten voor roaming in rekening worden gebracht.If data roaming is allowed, you might incur roaming charges.

 • Spraakroaming op het apparaat in- of uitschakelen.Enable or disable voice roaming on your device. Als spraakroaming is toegestaan, kunnen kosten voor roaming in rekening worden gebracht.If voice roaming is allowed, you might incur roaming charges.

 • Automatische bestandssynchronisatie terwijl de roamingmodus op het apparaat is ingeschakeld, in- of uitschakelen.Enable or disable automatic file synchronization while in roaming mode on your device. Als automatische bestandssynchronisatie is toegestaan, kunnen kosten voor roaming in rekening worden gebracht.If automatic file synchronization is allowed, you might incur roaming charges.

Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u vragen hebt.If you have questions, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.