Wat gebeurt er als u de bedrijfsportal-app installeert en uw Windows 10-apparaat inschrijft bij Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your Windows 10 device in Intune?

Wanneer u de bedrijfsportal-app installeert en vervolgens met de app uw Windows 10 Enterprise- of Professional-apparaat bij Intune inschrijft, kunt u de bedrijfsportal-app vervolgens gebruiken voor het volgende:When you install the Company Portal app and then use the app to enroll your Windows 10 Enterprise or Professional device in Intune, you can then use the Company Portal app to:

 • Toegang tot het bedrijfsnetwerk en uw e-mail en werkbestanden.Access the company’s network, and your email and work files.

 • Bedrijfsapps ophalen via de bedrijfsportal.Get company apps from the Company Portal.

 • Het e-mailaccount van uw bedrijf automatisch instellen.Automatically set up your company email account.

 • De standaardinstellingen van uw telefoon herstellen als u deze verliest of als deze wordt gestolen.Reset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

Zie voor de inschrijvingsstappen uw Windows 10 Mobile- of Windows 10-desktopapparaat inschrijven bij Intune.For the steps to enroll, see Enroll your Windows 10 Mobile or Windows 10 desktop device in Intune. Zie Wat kan het ondersteuningsteam van mijn bedrijf zien wanneer ik mijn apparaat registreer in Intune? voor meer informatie over wat het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan zien op uw apparaat.To learn about what your company support can see on your device, see What can my company support see when I enroll my device in Intune?

Wanneer u een computer toevoegt:When you add a computer:

 • Er wordt software op de computer geïnstalleerd, zodat het ondersteuningsteam van uw bedrijf de computer kan beheren en u bedrijfsbronnen (zoals apps en ondersteuningsinformatie) kunt gebruiken.Software will be installed on your computer to let your company support manage the computer, and to let you access company resources like apps and support information. Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan deze software automatisch bijwerken.Your company support might automatically update this software.

 • Intune Endpoint Protection wordt mogelijk op de computer geïnstalleerd.Intune Endpoint Protection might be installed on your computer. Dit is software die op virussen en kwaadaardige software controleert.This software checks for viruses and malware.

 • Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan een inventarisatie maken van alle software die op de computer is geïnstalleerd, inclusief de software die u zelf hebt geïnstalleerd.Your company support can take an inventory of all of the software installed on the computer, including software you have personally installed.

 • Mogelijk moet u de voorwaarden accepteren.You might be required to accept terms and conditions.

 • Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan gegevens van de harde schijf van uw computer verzamelen of verwijderen.Your company support can collect or delete data from your computer’s hard drive. Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan ook de volledige harde schijf wissen.Your company support might also delete the entire hard drive.

 • Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan apps en updates op uw computer installeren.Your company support can install apps and updates on your computer.

 • Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan beleidsregels op de computer afdwingen.Your company support might enforce policies on the computer. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u verplicht een wachtwoord of pincode op de computer moet instellen.For example, you might be required to set a password or PIN on the computer. Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan ook het aantal keren beperken dat u een onjuist wachtwoord mag invoeren. Als u te vaak een onjuist wachtwoord invoert, kan de computer mogelijk worden vergrendeld of worden mogelijk alle gegevens van de harde schijf verwijderd.Your company support might also limit how many times you can enter an incorrect password, and might lock you out of the computer or delete all data from your computer’s hard drive if you try too many times.

Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u vragen hebt.If you have questions, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.