Wat gebeurt er als u uw iOS-apparaat opnieuw instelt met behulp van de bedrijfsportal?What happens if you reset your iOS device using the Company Portal?

Wanneer u de bedrijfsportal gebruikt om uw iPhone of iPad opnieuw in te stellen, worden enkele apps en instellingen op het apparaat, waaronder een deel van uw persoonlijke gegevens, mogelijk verwijderd.When you use the Company Portal to reset your iPhone or iPad, some apps and settings on your device may be deleted, including some of your personal data. Wat er op elk apparaat gebeurt, is afhankelijk van hoe u het apparaat gebruikt, zoals beschreven in de volgende lijsten.What happens on each device depends on how you are using the device, as described in the following lists.

Het ondersteuningsteam van uw bedrijf beheert uw mobiele apparaatYour company support manages your mobile device

  • Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven.Your device won’t appear in the Company Portal anymore.

  • Het apparaat wordt opnieuw ingesteld op de fabrieksinstellingen en uw persoonlijke gegevens, apps en instellingen worden verwijderd.Your device is set back to the manufacturer’s factory default settings, and your personal data, apps and settings will be removed.

Uw apparaat heeft alleen toegang tot bedrijfs-e-mailYour device can access company email only

  • Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven.Your device won’t appear in the Company Portal anymore.

  • Uw bedrijfse-mailaccount wordt verwijderd en niet-opgeslagen e-mailberichten worden verwijderd.Your company email account will be deleted and unsaved email will be deleted.

Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u vragen hebt.If you have questions, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.