Wat gebeurt er als u uw Windows-apparaat opnieuw instelt met behulp van de bedrijfsportal?What happens if you reset your Windows device using the Company Portal?

Als u de bedrijfsportalapp of bedrijfsportalwebsite gebruikt om uw Windows-apparaat opnieuw in te stellen, wordt uw apparaat opnieuw ingesteld op de fabrieksinstellingen en worden alle apps, instellingen en gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens, verwijderd.When you use the Company Portal app or Company Portal website to reset your Windows device, it resets your device to its factory settings, and deletes all apps, settings, and data, including your personal data. Wat er op elk apparaat gebeurt, is afhankelijk van het type apparaat dat u hebt en hoe u het apparaat gebruikt, zoals beschreven in de volgende tabel.What happens on each device depends on the type of device that you have and how you're using the device (as described in the following table). Zie Uw apparaat opnieuw instellen (wissen) als dit is zoekgeraakt of gestolen voor instructies hoe u een verloren of gestolen apparaat opnieuw instelt.For instructions on how to reset your lost or stolen device, see Reset (erase) your lost or stolen device.

Apparaatconfiguratie en -beheerDevice configuration and management ApparaattypeDevice type
Het ondersteuningsteam van uw bedrijf beheert uw mobiele apparaatYour company support manages your mobile device Windows 10 en Windows Phone 8.1Windows 10 and Windows Phone 8.1
Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven en er wordt geprobeerd om via de bedrijfsportal de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.Your device won’t appear in the company portal anymore, and the company portal tries to reset the device back to the manufacturer’s default settings. Uw persoonlijke gegevens, apps en instellingen worden verwijderd.Your personal data, apps, and settings will be removed.

Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
De enige manier om de registratie van het apparaat ongedaan te maken is door het apparaat opnieuw in te stellen.The only way to unenroll your device is to reset it.
Uw apparaat heeft alleen toegang tot bedrijfse-mailYour device can access company email only Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven en uw account voor zakelijke e-mail en niet-opgeslagen e-mailberichten worden verwijderd.Your device won’t appear in the company portal anymore, and your company email account and unsaved email will be deleted.

Windows 7 of Windows VistaWindows 7 or Windows Vista
U kunt een computer met Windows 7 of een eerdere versie, die alleen voor e-mail wordt gebruikt, niet opnieuw instellen.You cannot reset a computer that's running Windows 7 or earlier that's used for email only.

Windows 8.1 en Windows 8Windows 8.1 and Windows 8
Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven en uw account voor zakelijke e-mail en niet-opgeslagen e-mailberichten worden verwijderd.Your device won’t appear in the company portal anymore, and your company email account and unsaved email will be deleted.
Pc's en laptopsPCs and laptops Windows 8.1 en Windows 8Windows 8.1 and Windows 8
U kunt een computer met Windows 8 of Windows 8.1 uitsluitend opnieuw instellen als deze alleen voor e-mail wordt gebruikt.You cannot reset a computer that's running Windows 8 or Windows 8.1 unless it's used for email only.

Windows 7 of Windows VistaWindows 7 or Windows Vista
U kunt een computer met Windows 7 of een eerdere versie niet opnieuw instellen.You cannot reset a computer that's running Windows 7 or earlier.

Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u vragen hebt.If you have questions, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.