Wat gebeurt er als u de inschrijving van uw Android-apparaat bij Intune ongedaan maakt?What happens if you unenroll your Android device from Intune?

Wanneer u de registratie van uw Android-apparaat bij Intune ongedaan maakt, gebeurt het volgende:When you unenroll your Android device from Intune:

  • Het ondersteuningsteam van uw bedrijf beheert het apparaat niet meer.Your company support doesn’t manage the device anymore.

  • U hebt geen toegang meer tot bedrijfsgegevens en -bronnen.You lose access to company data and resources.

  • Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven.Your device doesn’t appear in the Company Portal anymore.

  • U kunt geen apps meer van de bedrijfsportal installeren.You can’t install apps from the Company Portal anymore.

  • Instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd toen u dit hebt toegevoegd (bijvoorbeeld het uitschakelen van de camera of een vereiste wachtwoordlengte), zijn niet meer van toepassing.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

Als uw apparaat zo is ingesteld dat hiervoor alleen zakelijke e-mail wordt opgehaald en u de inschrijving van uw apparaat ongedaan maakt, wordt uw apparaat niet meer in de bedrijfsportal weergegeven.If your device is set up only to get company email, and you unenroll your device, your device won't appear in the Company Portal anymore.

Zie De registratie van uw apparaat bij Intune ongedaan maken met de bedrijfsportal-app voor instructies om de registratie van uw apparaat ongedaan te maken.For instructions on how to unenroll, see Unenroll your device from Intune by using the Company Portal app.

Hebt u hulp nodig?Need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf (zie de bedrijfsportalwebsite voor contactgegevens) of stuur een e-mail naar het Microsoft Android-team.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.