Wat gebeurt er als u de inschrijving van uw iOS- of macOS-apparaat bij Intune ongedaan maakt?What happens if you unenroll your iOS or macOS device from Intune?

Als u de inschrijving van uw iOS- of macOS-apparaat bij Intune ongedaan maakt:When you unenroll your iOS or macOS device from Intune:

  • Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven.Your device doesn’t appear in the Company Portal anymore.

  • U kunt geen apps meer van de bedrijfsportal installeren.You can’t install apps from the Company Portal anymore.

  • Instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd toen u dit hebt toegevoegd (bijvoorbeeld het uitschakelen van de camera of een vereiste wachtwoordlengte), zijn niet meer van toepassing.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

  • Mogelijk hebt u vanaf het apparaat geen toegang meer tot een aantal bedrijfsresources, zoals bestandsshares of interne websites.You might not have access to some company resources, like file shares or internal websites, on your device anymore.

  • U kunt geen bedrijfs-apps en bedrijfsgegevens meer op het apparaat gebruiken.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

  • Mogelijk kunt u geen verbinding meer maken met uw bedrijfsnetwerk via Wi-Fi of een virtueel particulier netwerk (VPN).You might not be able to connect to your company network by using Wi-Fi or a virtual private network (VPN) anymore.

  • Bedrijfse-mailprofielen worden verwijderd van het apparaat.Company email profiles are removed from the device.

Zie De registratie van het apparaat bij Intune ongedaan maken voor instructies om de registratie van uw apparaat ongedaan te maken.For instructions on how to unenroll, see Unenroll your device from Intune.

Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u vragen hebt.If you have questions, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.