Welke gegevens kan mijn bedrijf zien wanneer ik mijn apparaat inschrijf?What information can my company see when I enroll my device?

Wanneer u een apparaat in beheer inschrijft, geeft u uw bedrijf toestemming om bepaalde informatie op het apparaat te zien om de zakelijke gegevens op het apparaat te beschermen.When you enroll a device into management, you are giving your company permission to view certain pieces of information on your device to help protect the corporate data on the device.

Wat uw bedrijf nooit kan zienWhat your company can never see

 • Oproepen en browsegeschiedenisCalling and web browsing history
 • E-mail- en sms-berichtenEmail and text messages
 • ContactpersonenContacts
 • KalenderCalendar
 • WachtwoordenPasswords
 • Foto's, met inbegrip van wat er in de app Foto's of het camera-album staatPictures, including what's in the photos app or camera roll

Wat uw bedrijf altijd kan zienWhat your company can always see

 • Apparaatmodel, zoals iPhone 7Device model, like iPhone 7
 • Fabrikant, zoals MicrosoftManufacturer, like Microsoft
 • Besturingssysteem, zoals Android 7.1Operating system, like Android 7.1
 • App-namen, zoals Microsoft WordApp names, like Microsoft Word
 • Eigenaar van het apparaatDevice owner
 • ApparaatnaamDevice name
 • SerienummerSerial number

Wat uw bedrijf mogelijk kan zienWhat your company might be able to see

 • Telefoonnummer: op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf kan uw volledige telefoonnummer worden gezien.Phone number: for Corporate-owned devices, your full phone number can be seen. Van persoonlijke apparaten zijn alleen de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer zichtbaar voor uw bedrijf.For Personal-owned devices, just the last four digits of your phone number are visible to your company. U kunt het eigendomstype van elk apparaat zien door de pagina Apparaatdetails voor het apparaat te openen.You can see the Ownership Type for each individual device by opening that device's Device Details page.
 • Locatie: uw bedrijf kan nooit de locatie van het apparaat zien, behalve als u een iOS-apparaat hebt dat onder controle staat en dat is kwijtgeraakt.Location: your company can never see your device's location, except if you have an iOS device that is supervised and has gotten lost. Hoe weet ik dat?How do I know?