Welke gegevens kan mijn bedrijf zien wanneer ik mijn apparaat inschrijf in Intune?What information can my company see when I enroll my device in Intune?

Wanneer u een apparaat in beheer inschrijft, geeft u de IT-afdeling van uw bedrijf machtiging voor toegang tot bepaalde informatie op het apparaat om de zakelijke gegevens op het apparaat te beschermen.When you enroll a device into management, you are giving your company's IT department permission to access certain pieces of information on your device to help protect the corporate data on the device.

Wat de IT-afdeling niet kan zienWhat IT cannot see

 • Oproepen en browsegeschiedenisCalling and web browsing history
 • LocatieLocation
 • Persoonlijke e-mailsPersonal email
 • SMS-berichtenText messages
 • ContactpersonenContacts
 • Wachtwoorden van uw persoonlijke accountsPasswords to your personal accounts
 • Agenda-itemsCalendar events
 • Foto's, met inbegrip van wat er in de app Foto's of het camera-album staatPictures, including what's in the photos app or camera roll

Wat de IT-afdeling kan zienWhat IT can see

 • ModelModel
 • SerienummerSerial number
 • Versie van besturingssysteemOperating system version
 • App-namenApp names
 • EigenaarOwner
 • ApparaatnaamDevice name
 • De fabrikant (voor apparaten die niet door Apple zijn gemaakt)Manufacturer (for devices not made by Apple)
 • Telefoonnummer (voor zakelijke apparaten het hele nummer.Phone number (for work devices, the whole number. Voor persoonlijke apparaten alleen de laatste vier cijfers.)For personal devices, just the last four digits.)
Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback