Lookout for Work installerenInstall Lookout for Work

Voordat u toegang tot uw werk kunt krijgen, moet het ondersteuningsteam van uw bedrijf de Lookout for Work-app installeren die uw apparaat helpt beveiligen door potentiële beveiligingsrisico's op te sporen.Before you can access your work, your company support needs you to install the Lookout for Work app, which helps to protect your device by finding potential security threats.

Als u problemen met de installatie ondervindt, voert u de stappen voor probleemoplossing aan het einde van dit onderwerp uit.If you have trouble with the installation, try the troubleshooting steps at the end of this topic.

Voer de volgende handelingen uitWhat you need to do

 1. Sleep omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om de meldingenbalk te openen. Tik vervolgens op Vereiste toepassing: Lookout for Work vanuit Play Store installeren.Drag down from the top of the screen to open the Notifications bar, and then tap Required application – Install Lookout for Work from Play Store.

  u moet Lookout for Work installeren

 2. U gaat naar de installatiepagina van Lookout for Work in de Play Store.You are taken to the Lookout for Work installation page in the Play Store. Installeer Lookout for Work en tik vervolgens op ACCEPTEREN om uw apparaat te openen met Lookout for Work.Install Lookout for Work, and then tap ACCEPT to let Lookout for Work access your device.

  tik op accepteren om uw apparaat te openen met Lookout for Work

 3. Open Lookout for Work en tik op Activeren.Open Lookout for Work, and then tap ACTIVATE.

  open Lookout for Work en tik op Activeren

 4. Tik op Aanmelden bij Azure Active Directory en voer het account in waarmee u uw e‑mail en bestanden van werk of school opent.Tap Sign in with Azure Active Directory, and then enter the account that you use to access work or school email and files.

  meld u aan met een werk- of schoolaccount

 5. Selecteer het account waarmee u uw e-mail, bestanden en andere gegevens van werk of school opent en tik vervolgens op ACCOUNT TOEVOEGEN.Select the account that you use to access work or school email and files, and then tap ADD ACCOUNT.

  selecteer uw werk- of schoolaccount en tik op Account toevoegen

 6. Tik op Accepteren om Lookout for Work toestemming te geven om u aan te melden en uw profiel te lezen.Tap Accept to give Lookout for Work permission to sign you in and read your profile. In een scherm wordt weergegeven dat Lookout for Work verbinding maakt met de Lookout Security Cloud.A screen shows that Lookout for Work is connecting to the Lookout Security Cloud.

  tik op Accepteren om Lookout for Work toestemming te geven om u aan te melden en uw profiel te lezen

 7. Lees de items over de beveiliging van uw apparaat met Lookup en tik vervolgens op OK.Review the items about how Lookout protects your device, and then tap OK.

  lees over de beveiliging van uw apparaat met Lookout for Work

  Als u het volgende scherm ziet, is de installatie voltooid en heeft Lookout verbinding.When you see the following screen, Lookout is now set up and connected.

  u hebt nu verbinding met Lookout for Work

  Lookout for Work start meteen met de controle op beveiligingsrisico’s voor uw apparaat.Lookout for Work starts to check right away for security threats on your device. Als er geen bedreigingen worden gevonden, ziet u het volgende scherm.If no threats are found, you’ll see the following screen.

  Lookout for Work heeft geen beveiligingsrisico’s gevonden

  In het scherm Apparaatdetails op de bedrijfsportal ziet u dat u nu voldoet aan de beveiligingsvereisten van uw bedrijf.The Device Details screen in the Company Portal shows that you are now in compliance with your company’s security requirements.

  uw apparaat voldoet nu aan de beleidsregels

  Als Lookout for Work een beveiligingsrisico op uw apparaat vindt, ziet u instructies voor het oplossen van het probleem.If Lookout for Work finds a security threat on your device, you will see instructions about how to fix the issue.

Als de installatie niet werktIf the installation doesn't work

Soms kunnen installaties mislukken vanwege technische problemen waar u geen invloed op hebt.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. Als dit het geval is, installeert u Lookout for Work handmatig vanuit de Play Store.If this happens, try installing Lookout for Work manually from the Play Store.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.