Symantec Endpoint Protection Mobile op uw iOS-apparaat installerenInstall Symantec Endpoint Protection Mobile on your iOS device

Voordat u toegang tot uw werk kunt krijgen, moet u voor uw bedrijf de Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile-app installeren. Deze app zorgt voor een betere beveiliging van uw apparaat doordat potentiƫle beveiligingsrisico's worden opgespoord.Before you can access your work, your company needs you to install the Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile app, which helps to protect your device by finding potential security threats. Wellicht ziet u andere aanwijzingen op uw apparaat, afhankelijk van de manier waarop uw bedrijf SEP Mobile heeft ingesteld.You might see different prompts on your device, depending on how your company set up SEP Mobile.

Voer de volgende handelingen uitWhat you need to do

  1. Als de volgende prompt wordt weergegeven, tikt u op Installeren zodat SEP Mobile op uw apparaat kan worden geĆÆnstalleerd.If you see the following prompt, tap Install to allow SEP Mobile to be installed on your device.

  2. Wanneer u het volgende bericht ziet, tikt u op Instellingen, schakelt u Locatieservices in en tikt u op Doorgaan.When you see the following message, tap Settings, turn on Location Services, and then tap Continue.

  3. Bekijk de machtigingen die nodig zijn voor SEP Mobile en tik op Doorgaan.Review the permissions that SEP Mobile needs, and tap Continue.

  4. Bij de vraag of u wilt toestaan dat SEP Mobile u meldingen toestuurt, tikt u op Toestaan.At the prompt asking you to allow SEP Mobile to send you notifications, tap Allow.

  5. De installatie van SEP Mobile wordt afgerond en het welkomstscherm wordt weergegeven.SEP Mobile finishes installing and shows you the welcome screen.

  6. Wanneer u klaar bent met de configuratie, krijgt u het volgende scherm te zien als er geen beveiligingsrisico's op uw apparaat zijn gevonden.Once you've completed setup, you see the following screen if no security threats are found on your device.

Als SEP Mobile een beveiligingsrisico op uw apparaat vindt, worden er instructies weergegeven voor het oplossen van het probleem.If SEP Mobile finds a security threat on your device, you will see instructions on how to fix the issue.

Als de installatie niet werktIf the installation doesn't work

Soms kunnen installaties mislukken vanwege technische problemen waar u geen invloed op hebt.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. Als dat het geval is, installeert u SEP Mobile handmatig vanuit de App Store.If this happens, try installing SEP Mobile manually from the App Store.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.