U moet Skycure installeren op uw iOS-apparaatYou need to install Skycure on your iOS device

Voordat u toegang tot uw werk kunt krijgen, moet u voor de IT-beheerder de Skycure-app installeren. Deze app zorgt voor een betere beveiliging van uw apparaat doordat potentiƫle beveiligingsrisico's worden opgespoord.Before you can access your work, your IT administrator needs you to install the Skycure app, which helps to protect your device by finding potential security threats. Wellicht ziet u andere aanwijzingen op uw apparaat, afhankelijk van de manier waarop uw IT-beheerder Skycure heeft ingesteld.You might see different prompts on your device, depending on how your IT admin set up Skycure.

U moet het volgende doen:What you need to do:

 1. Als de volgende prompt wordt weergegeven, tikt u op Installeren zodat Skycure op uw apparaat kan worden geĆÆnstalleerd.If you see the following prompt, tap Install to allow Skycure to be installed on your device.

  Tik op Installeren om Skycure te installeren

 2. Wanneer u het volgende bericht ziet, tikt u op Instellingen, schakelt u Locatieservices in en tikt u op Doorgaan.When you see the following message, tap Settings, turn on Location Services, and then tap Continue.

  Tik op Instellingen en vervolgens op Locatieservices

 3. Bekijk de machtigingen die nodig zijn voor Skycure en tik op Doorgaan.Review the permissions that Skycure needs, and tap Continue.

 4. Bij de vraag of u wilt toestaan dat Skycure u meldingen toestuurt, tikt u op Toestaan.At the prompt asking you to allow Skycure to send you notifications, tap Allow.

  Tik op Instellingen en vervolgens op Locatieservices

 5. De installatie van Skycure wordt afgerond en het welkomstscherm wordt weergegeven.Skycure finishes installing and shows you the welcome screen.

  Het Skycure-welkomstscherm waarop in het kort wordt uitgelegd wat Skycure is en waarop de optie wordt weergegeven om door te gaan.

 6. Wanneer u klaar bent met de configuratie, krijgt u het volgende scherm te zien als er geen beveiligingsrisico's op uw apparaat zijn gevonden.Once you've completed setup, you see the following screen if no security threats are found on your device.

  Skycure heeft geen beveiligingsrisico's gevonden

Als Skycure een beveiligingsrisico op uw apparaat vindt, worden er instructies weergegeven voor het oplossen van het probleem.If Skycure finds a security threat on your device, you will see instructions on how to fix the issue.

Als de installatie niet werktIf the installation doesn't work

Soms kunnen installaties mislukken vanwege technische problemen waar u geen invloed op hebt.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. Neem in dat geval contact op met uw IT-beheerder.If this happens, contact your IT administrator. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback