U moet Code-integriteit inschakelenYou need to enable Code Integrity

Bij het bewaren van de gegevens van uw organisatie zijn verschillende beveiligingstypen vereist om verschillende soorten problemen te voorkomen.Keeping your organizational information requires different types of security to prevent different types of problems. Een van de manieren om die beveiliging in stand te houden is het gebruik van Code-integriteit van Windows, waarmee wordt gecontroleerd of programma's op diepere niveaus (stuurprogramma's) en systeembestanden ongewijzigd zijn gebleven.One way they want to maintain that security is to use Windows Code Integrity, which makes sure that deep-level programs (drivers) and system files haven't been modified.

Code-integriteit wordt automatisch ingeschakeld wanneer uw systeem actief gebruikmaakt van Beveiligd opstarten.Code Integrity is automatically turned on when your system actively uses Secure Boot.

Tip

Het inschakelen van Beveiligd opstarten is een geavanceerde taak.Enabling Secure Boot is an advanced task. Het wordt aanbevolen contact op te nemen met het ondersteuningsteam van het bedrijf voor hulp bij deze taak.We recommend you contact your company support for assistance with this task.

Als u het idee hebt dat u in staat bent deze taak zelf uit te voeren, raadpleegt u de sectie 'Beveiligd opstarten opnieuw inschakelen' op de pagina Beveiligd opstarten uitschakelen als u Beveiligd opstarten wilt inschakelen.If you feel comfortable with proceeding, read over the section “To re-enable Secure Boot” on the Disabling Secure Boot page to try enabling Secure Boot yourself.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.