Een bedreiging oplossen die is gevonden door een Mobile Threat Defense-appResolve a threat found by a Mobile Threat Defense app

Mobile Threat Defense heeft een mogelijke bedreiging gevonden op uw iOS-apparaat. U moet het probleem oplossen om weer toegang te krijgen tot de e-mail, apps en bestanden van uw werk of school.Mobile Threat Defense has found a potential threat on your iOS device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files. Afhankelijk van de wijze waarop het ondersteuningsteam van het bedrijf Mobile Threat Defense heeft ingesteld, gebruikt u een van de volgende apps om dit soort problemen op te lossen.Depending on how your company has set up Mobile Threat Defense, you will use one of the following apps to resolve these kinds of issues.

Als u het probleem wilt oplossen, opent u de Mobile Threat Defense-app en volgt u de instructies in de app.To resolve the issue, open the Mobile Threat Defense app, and follow the instructions shown in the app.

Voorbeeld van een app die door Mobile Threat Defense als een bedreiging wordt beschouwdExample of an app that Mobile Threat Defense sees as a threat

Als u een app hebt geïnstalleerd die door Mobile Threat Defense als een bedreiging wordt beschouwd, krijgt u een scherm te zien waarin wordt vermeld welke app een bedreiging vormt.If you have installed an app that Mobile Threat Defense thinks is a threat, you will see a screen that tells you what the threatening app is. Als u dit ziet, tikt u op de naam van de app bovenaan het scherm en volgt u de instructies voor het verwijderen van de bedreiging.If you see something like this, tap the app name shown at the top of your screen, and follow the instructions to remove the threat.

Nadat u de app hebt verwijderd, hebt u direct weer toegang tot uw e-mail en andere gegevens van uw bedrijf of school.After you uninstall the app, you regain access to your email and other company or school data right away. Als u de app niet verwijdert, hebt u geen toegang meer tot uw bedrijfs-e-mail en -gegevens totdat u de app wel verwijdert.If you ignore the request to uninstall the app, you will lose access to your company email and data until you uninstall the app.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.